Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2020/10/07 10:27]
Michal Křen [Jaké informace zde najdete?]
start [2022/05/23 09:14] (aktuální)
Jan Křivan [Jaké informace zde najdete?]
Řádek 62: Řádek 62:
     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:prehled_pojmu">Slovníček základních pojmů z korpusové lingvistiky</a></td></tr>     <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:prehled_pojmu">Slovníček základních pojmů z korpusové lingvistiky</a></td></tr>
 <tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/seznamy:index"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/seznamy.png" /></a></td> <tr><td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/seznamy:index"><img src="https://wiki.korpus.cz/lib/exe/fetch.php/seznamy.png" /></a></td>
-    <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/seznamy:index">Seznamy zdrojů a zkratek</a></td></tr>+    <td><a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/seznamy:index">Seznamy značek, slov, nástrojů a zdrojů</a></td></tr>
 </table> </table>
 </HTML> </HTML>