Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
seznamy:parent [2015/12/15 14:39]
Tomáš Jelínek
seznamy:parent [2020/10/07 16:57] (aktuální)
Tomáš Jelínek
Řádek 1: Řádek 1:
-Parent a eparent - rodič a efektivní rodič: určení řídícího tokenu+====== Atribut parent – rodič: určení řídícího tokenu ====== 
 + 
 +Syntaktický [[pojmy:atributy_pozicni|atribut]] **parent** (rodič) určuje relativní pozici řídícího tokenu v závislostní [[pojmy:syntakticka_analyza|syntaktické]] struktuře.
  
-Atribut **parent** (rodič) určuje relativní pozici řídícího tokenu v závislostní syntaktické struktuře. 
 Pozice je vyjádřena číslem: Pozice je vyjádřena číslem:
-* 0 vyjadřuje závislost na "kořeni" věty, tj. daný token je sám řídícím tokenem hlavní věty (obvykle přísudek), popř. jde o koncovou interpunkci. +  * **0** vyjadřuje závislost na "kořeni" věty, tj. daný token je sám řídícím tokenem hlavní věty (obvykle přísudek), popř. jde o koncovou interpunkci. 
-* záporná čísla (-1, -2, ...) vyjadřují, že řídící token je vlevo, číslo udává jeho vzdálenost (-1 je nejblíž vlevo, -5 je pátý vlevo ap.). +  * **záporná čísla** (-1, -2, ...) vyjadřují, že řídící token je vlevo, číslo udává jeho vzdálenost (-1 je nejblíž vlevo, -5 je pátý vlevo ap.). 
-* kladná čísla (+1, +2, ...) vyjařují, že řídící token je vpravo, číslo udává jeho vzdálenost (+1 je těsně vpravo, +5 je pátý vpravo ap.) +  * **kladná čísla** (+1, +2, ...) vyjařují, že řídící token je vpravo, číslo udává jeho vzdálenost (+1 je těsně vpravo, +5 je pátý vpravo ap.) 
-CQP je **před znak +** nutno doplnit **zpětné lomítko** "\", takže např. dotaz na závislosti ve vzdálenosti 2 až 4 vpravo vypadá takto: [parent="\+[2-4]"].+ 
 + 
 +[[pojmy:cql|CQL]] je **před znak +** nutno doplnit **zpětné lomítko** "\", takže např. dotaz na závislosti ve vzdálenosti 2 až 4 vpravo vypadá takto: ''[parent=%%"%%\+[2-4]%%"%%]''.
  
 V následující větě jsou hodnoty atributu parent uvedeny u každého tokenu za lomítkem: V následující větě jsou hodnoty atributu parent uvedeny u každého tokenu za lomítkem:
 +
  //Okolnosti///+1 //zjišťuje///0 //tamní///+1 //policie///-2 ./0  //Okolnosti///+1 //zjišťuje///0 //tamní///+1 //policie///-2 ./0
-Řídícím tokenem celé věty je přísudek //tamní// (parent 0). Na tomto slově závisí předmět //Okolnosti// (parent +1) a podmět //policie// (parent -2). Na slově //policie// závisí přívlastek //tamní// (parent +1). Tečka na konci věty závisí na vnějším "kořeni" věty (parent 0). 
  
-Atribut **eparent** (efektivní rodič) určuje relativní pozici nejbližšího autosémantického řídícího tokenu závislostní syntaktické struktuře. +Řídícím tokenem celé věty je přísudek //zjišťuje// (parent 0). Na tomto slově závisí edmět //Okolnosti// (parent +1) a podmět //policie// (parent -2). Na slově //policie// závisí ívlastek //tamní// (parent +1)Tečka na konci věty závisí na vnějším "kořeni" věty (parent 0).
-Atribut **eparent** se určuje pouze u autosémantických slovních druhů (substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky, slovesa, íslovce) a při určování efektivního rodiče hledá nejbližší autosémantický slovní druh, přeskakuje tedy v závislostní struktuře předložky, spojky, interpunkci reprezentující apozici a koordinaci apHodnoty atributu eparent jsou stejné jako u atributu parent, záporná čísla pro závislost na předcházícím tokenu, 0 pro řídící token hlavní věty (závislost na umělém, vnějším "kořeni" věty), kladná čísla s + pro závislost na následujícím tokenu.+
  
-V následující větě jsou hodnoty atributu eparent uvedeny relevantních tokenů za lomítkem: +Podobný je atribut [[seznamy:eparent|eparent]] (efektivní rodič), který se určuje pouze autosémantických slov při určování hledá nejbližší autosémantický slovní druh, přeskakuje tedy v závislostní struktuře předložky, spojky, interpunkci reprezentující apozici a koordinaci apod.
-//Podáváme///0 //s rýží///-2 //a čerstvou///+1 //petrželkou///-5 .+
  
 + --- //Tomáš Jelínek//