AplikaceAplikace
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Parent a eparent: určení řídící tokenu

Atribut parent určuje relativní pozici řídícího tokenu. Pozice je vyjádřena číslem: 0 vyjadřuje závislost na „kořeni“ věty, tj. daný token je sám řídícím tokenem hlavní věty (obvykle přísudek), popř. jde o koncovou interpunkci. záporná čísla (-1, -2, …) vyjadřují, že řídící token je vlevo, vlastní číslo udává vzdálenost