AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
seznamy:parent [2015/12/17 10:32]
Václav Cvrček
seznamy:parent [2020/10/07 16:57] (aktuální)
Tomáš Jelínek
Řádek 9: Řádek 9:
  
  
-V CQL je **před znak +** nutno doplnit **zpětné lomítko** "\", takže např. dotaz na závislosti ve vzdálenosti 2 až 4 vpravo vypadá takto: ''[parent=%%"%%\+[2-4]%%"%%]''.+[[pojmy:cql|CQL]] je **před znak +** nutno doplnit **zpětné lomítko** "\", takže např. dotaz na závislosti ve vzdálenosti 2 až 4 vpravo vypadá takto: ''[parent=%%"%%\+[2-4]%%"%%]''.
  
 V následující větě jsou hodnoty atributu parent uvedeny u každého tokenu za lomítkem: V následující větě jsou hodnoty atributu parent uvedeny u každého tokenu za lomítkem:
Řádek 15: Řádek 15:
  //Okolnosti///+1 //zjišťuje///0 //tamní///+1 //policie///-2 ./0  //Okolnosti///+1 //zjišťuje///0 //tamní///+1 //policie///-2 ./0
  
-Řídícím tokenem celé věty je přísudek //tamní// (parent 0). Na tomto slově závisí předmět //Okolnosti// (parent +1) a podmět //policie// (parent -2). Na slově //policie// závisí přívlastek //tamní// (parent +1). Tečka na konci věty závisí na vnějším "kořeni" věty (parent 0).+Řídícím tokenem celé věty je přísudek //zjišťuje// (parent 0). Na tomto slově závisí předmět //Okolnosti// (parent +1) a podmět //policie// (parent -2). Na slově //policie// závisí přívlastek //tamní// (parent +1). Tečka na konci věty závisí na vnějším "kořeni" věty (parent 0)
 + 
 +Podobný je atribut [[seznamy:eparent|eparent]] (efektivní rodič), který se určuje pouze u autosémantických slov a při určování hledá nejbližší autosémantický slovní druh, přeskakuje tedy v závislostní struktuře předložky, spojky, interpunkci reprezentující apozici a koordinaci apod.
  
  --- //Tomáš Jelínek//  --- //Tomáš Jelínek//