AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
seznamy:parent [2015/12/16 12:39] Václav Cvrčekseznamy:parent [2020/10/07 16:57] (aktuální) Tomáš Jelínek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Atribut parent – rodič: určení řídícího tokenu ====== ====== Atribut parent – rodič: určení řídícího tokenu ======
  
-Atribut **parent** (rodič) určuje relativní pozici řídícího tokenu v závislostní syntaktické struktuře+Syntaktický [[pojmy:atributy_pozicni|atribut]] **parent** (rodič) určuje relativní pozici řídícího tokenu v závislostní [[pojmy:syntakticka_analyza|syntaktické]] struktuře.
-Pozice je vyjádřena číslem:\\ +
-  * **0** vyjadřuje závislost na "kořeni" věty, tj. daný token je sám řídícím tokenem hlavní věty (obvykle přísudek), popř. jde o koncovou interpunkci.\\ +
-  * **záporná čísla** (-1, -2, ...) vyjadřují, že řídící token je vlevo, číslo udává jeho vzdálenost (-1 je nejblíž vlevo, -5 je pátý vlevo ap.).\\ +
-  * **kladná čísla** (+1, +2, ...) vyjařují, že řídící token je vpravo, číslo udává jeho vzdálenost (+1 je těsně vpravo, +5 je pátý vpravo ap.)\\ +
-V CQP je **před znak +** nutno doplnit **zpětné lomítko** "\", takže např. dotaz na závislosti ve vzdálenosti 2 až 4 vpravo vypadá takto: [parent="\+[2-4]"].+
  
-V následující větě jsou hodnoty atributu parent uvedeny u každého tokenu za lomítkem:\\ +Pozice je vyjádřena číslem
- //Okolnosti///+1 //zjišťuje/////tamní///+1 //policie///-2 ./0\\ +  * **0** vyjadřuje závislost na "kořeni" věty, tjdaný token je sám řídícím tokenem hlavní věty (obvykle přísudek), popřjde o koncovou interpunkci. 
-Řídícím tokenem celé věty je přísudek //tamní// (parent 0). Na tomto slově závisí předmět //Okolnosti// (parent +1) a podmět //policie// (parent -2). Na slově //policie// závisí přívlastek //tamní// (parent +1)Tečka na konci věty závisí na vnějším "kořeni" věty (parent 0).+  * **záporná čísla** (-1, -2, ...vyjadřují, že řídící token je vlevo, číslo udává jeho vzdálenost (-1 je nejblíž vlevo, -5 je pátý vlevo ap.). 
 +  * **kladná čísla** (+1, +2, ...) vyjařují, že řídící token je vpravo, číslo udává jeho vzdálenost (+1 je těsně vpravo, +5 je pátý vpravo ap.)
  
 +
 +V [[pojmy:cql|CQL]] je **před znak +** nutno doplnit **zpětné lomítko** "\", takže např. dotaz na závislosti ve vzdálenosti 2 až 4 vpravo vypadá takto: ''[parent=%%"%%\+[2-4]%%"%%]''.
 +
 +V následující větě jsou hodnoty atributu parent uvedeny u každého tokenu za lomítkem:
 +
 + //Okolnosti///+1 //zjišťuje///0 //tamní///+1 //policie///-2 ./0
 +
 +Řídícím tokenem celé věty je přísudek //zjišťuje// (parent 0). Na tomto slově závisí předmět //Okolnosti// (parent +1) a podmět //policie// (parent -2). Na slově //policie// závisí přívlastek //tamní// (parent +1). Tečka na konci věty závisí na vnějším "kořeni" věty (parent 0).
 +
 +Podobný je atribut [[seznamy:eparent|eparent]] (efektivní rodič), který se určuje pouze u autosémantických slov a při určování hledá nejbližší autosémantický slovní druh, přeskakuje tedy v závislostní struktuře předložky, spojky, interpunkci reprezentující apozici a koordinaci apod.
 +
 + --- //Tomáš Jelínek//