Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
seznamy:index [2022/01/03 23:44]
Jan Křivan
seznamy:index [2022/01/05 18:08]
Václav Cvrček [Seznamy slov z publikovaných korpusů]
Řádek 16: Řádek 16:
 == Syntaktická a frazémová anotace == == Syntaktická a frazémová anotace ==
  
-  * [[seznamy:syntakticke_znacky|syntaktické značky]] (atributy ''afun''''p_afun''''ep_afun''''parent''''eparent''''p_tag''''p_lemma''''ep_tag''''ep_lemma''''p_pos'', ''p_case'', ''ep_pos'', ''ep_case'', ''prep'')+  * [[seznamy:syntakticke_znacky|syntaktické značky]] (atributy [[seznamy:afun|afun, p_afun, ep_afun]][[seznamy:parent|parent]][[seznamy:eparent|eparent]][[seznamy:p_tag|p_tag, p_lemma, ep_tag, ep_lemma]][[seznamy:prep|prep]])
   * [[seznamy:frazemy|frazémové značky]] (atributy ''col_lemma'', ''col_type'')   * [[seznamy:frazemy|frazémové značky]] (atributy ''col_lemma'', ''col_type'')
  
Řádek 61: Řádek 61:
 ==== Zdrojové texty korpusů ==== ==== Zdrojové texty korpusů ====
  
-  * [[seznamy:zdrojove_texty_korpusu|seznamy zdrojových textů]]\\ synchronních korpusů (SYN2000, SYN2005, SYN2006PUB, SYN2009PUB, SYN2010, SYN) a\\ diachronních korpusů (Diakorp verze 5 a verze 6, Diakon do r. 1989)+  * [[seznamy:zdrojove_texty_korpusu|seznamy zdrojových textů]] synchronních korpusů (SYN2000, SYN2005, SYN2006PUB, SYN2009PUB, SYN2010, SYN) a diachronních korpusů (Diakorp verze 5 a verze 6, Diakon do r. 1989)
  
 ==== Seznamy slov z publikovaných korpusů ==== ==== Seznamy slov z publikovaných korpusů ====
Řádek 81: Řádek 81:
 == Seznamy SYN2020 == == Seznamy SYN2020 ==
  
-[[cnk:syn2020:seznamy|Seznamy slov]] týkají se anotace, které byly vydány ke korpusu [[cnk:syn2020|SYN2020]].+[[cnk:syn2020:seznamy|Seznamy slov]] použité při anotaci korpusu [[cnk:syn2020|SYN2020]].
  
 ==== Pravidla pro přepis ==== ==== Pravidla pro přepis ====