Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
seznamy:genre_group [2015/12/18 14:16]
Michal Škrabal
seznamy:genre_group [2016/01/25 14:30] (aktuální)
Michal Křen
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Genre_group (skupina oborů) – seznam hodnot ====== ====== Genre_group (skupina oborů) – seznam hodnot ======
  
-[[pojmy:​atributy_strukturni|Strukturní atribut]] **genre_group** se nově objevuje v korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]],​ kde se vztahuje pouze na oborovou literaturu. V rámci ​í textových typů SCI, PRO a POP sdružuje příbuzné disciplíny do několika tradičně vymezovaných skupin. Pro doplňující textové typy ADM a MEM pak nabývá stejnojmenných hodnot, kdežto pro beletristické a publicistické texty zůstává neurčen (X).+[[pojmy:​atributy_strukturni|Strukturní atribut]] **genre_group** se nově objevuje v korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]],​ kde se vztahuje pouze na oborovou ​(dříve odbornou) ​literaturu: pro i hlavní [[seznamy:​txtype|textové typy]] v rámci oborové literatury (SCI, PRO a POPsdružuje příbuzné disciplíny do několika tradičně vymezovaných skupin, pro doplňující textové typy ADM a MEM pak nabývá stejnojmenných hodnot. Pro beletristické a publicistické texty zůstává neurčen (X).
  
-  * HUM: humanitní vědy 
-  * SSC: sociální vědy 
-  * NAT: přírodní vědy 
   * FTS: formální a technické vědy   * FTS: formální a technické vědy
 +  * HUM: humanitní vědy
   * ITD: interdisciplinární   * ITD: interdisciplinární
- +  * NAT: přírodní vědy 
 +  * SSC: sociální vědy 
 +   
   * ADM: administrativa   * ADM: administrativa
   * MEM: memoáry, autobiografie   * MEM: memoáry, autobiografie