Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
seznamy:frazemy [2018/08/13 14:45]
Michal Škrabal
seznamy:frazemy [2018/08/13 14:46] (aktuální)
Václav Cvrček [Automatická anotace frazémů a ustálených kolokací]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Automatická anotace frazémů a ustálených kolokací ====== ====== Automatická anotace frazémů a ustálených kolokací ======
  
-Jako součást korpusu [[cnk:​syn:​verze4|SYN verze 4]] byla zveřejněna pilotní verze automatické identifikace [[pojmy:​frazem|frazémů]] a ustálených [[pojmy:​kolokace|kolokací]] nástrojem **FRANTA** (<fc #​ff0000>​FR</​fc>​azémová <fc #​ff0000>​AN</​fc>​otace a <fc #​ff0000>​T</​fc>​extová <fc #​ff0000>​A</​fc>​nalýza). Program pracuje tak, že v korpusu vyhledává a označuje frazémy a ustálené kolokace (dále budeme používat zastřešující pojem //​víceslovné jednotky//) z předem daného slovníku (seznamu), který v současné době vychází především ze //[[seznamy:​if:​frazemy_SCFI|Slovníku české frazeologie a idiomatiky]]// a obsahuje okolo 40 000 položek.+Jako součást korpusu [[cnk:​syn:​verze4|SYN verze 4]] byla zveřejněna pilotní verze automatické identifikace [[pojmy:​frazem|frazémů]] a ustálených [[pojmy:​kolokace|kolokací]] nástrojem **FRANTA** (<fc #​ff0000>​FR</​fc>​azémová <fc #​ff0000>​AN</​fc>​otace a <fc #​ff0000>​T</​fc>​extová <fc #​ff0000>​A</​fc>​nalýza). Program pracuje tak, že v korpusu vyhledává a označuje frazémy a ustálené kolokace (dále budeme používat zastřešující pojem //​víceslovné jednotky//) z předem daného slovníku (seznamu), který v současné době vychází především ze //Slovníku české frazeologie a idiomatiky//​ a obsahuje okolo 40 000 položek.
  
 Vzhledem k velké variabilitě realizace víceslovných jednotek v korpusu je způsob jejich vyhledávání do značné míry flexibilní:​ Vzhledem k velké variabilitě realizace víceslovných jednotek v korpusu je způsob jejich vyhledávání do značné míry flexibilní:​