Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:synchronni [2013/09/13 15:52]
Václav Cvrček Schvaleno pro 1. verzi
pojmy:synchronni [2015/12/18 16:59] (aktuální)
Václav Cvrček [Kritéria synchronie pro psané korpusy]
Řádek 15: Řádek 15:
 ===== Kritéria synchronie pro psané korpusy ===== ===== Kritéria synchronie pro psané korpusy =====
  
-Korpusy psané sočasné češtiny [[cnk:syn|řady SYN]] jsou na základě těchto obecných zásad tvořeny pouze z textů, které splňují následující předpoklady:+Pro korpusy [[cnk:syn|řady SYN]] vydané **po roce 2015** (počínaje korpusem [[cnk:syn2015|SYN2015]]) byla stanovena následující kritéria: 
 +  * pro beletrii platí strategie 25 + 75, tj. doba od prvního vydání nepřesahuje 75 let (přibližně tři žijící generace) a konkrétní vydání díla zařazovaného do korpusu není starší 25 let (zajištění současné recepce), 
 +  * u odborných textů platí požadavek prvního vydání v posledních 25 letech, 
 +  * hranice synchronie publicistických titulů zůstává nezměněna, tj. text musí být vydán v období mapovaném daným korpusem (v případě SYN2015 je to období let 2010 až 2014). 
 + 
 +Korpusy psané současné češtiny [[cnk:syn|řady SYN]] **vydané před rokem 2015** byly tvořeny pouze z textů, které splňovaly následující předpoklady:
   * beletristické texty - autor narozen po roce 1880, dílo bylo vydáno po roce 1945 a je neustále čteno a vydáváno   * beletristické texty - autor narozen po roce 1880, dílo bylo vydáno po roce 1945 a je neustále čteno a vydáváno
   * odborné texty - dílo bylo vydáno po roce 1989 (platí méně striktně pro korpus [[cnk:syn2000|SYN2000]], který měl za cíl mapovat širší období)   * odborné texty - dílo bylo vydáno po roce 1989 (platí méně striktně pro korpus [[cnk:syn2000|SYN2000]], který měl za cíl mapovat širší období)
   * publicistika - není starší než 5 let (platí méně striktně pro korpus [[cnk:syn2000|SYN2000]], který měl za cíl mapovat širší období)   * publicistika - není starší než 5 let (platí méně striktně pro korpus [[cnk:syn2000|SYN2000]], který měl za cíl mapovat širší období)
- 
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
 [[pojmy:diachronni|Diachronní korpusy]] • [[pojmy:reprezentativnost|Reprezentativnost korpusů]] • [[cnk:uvod|Korpusy ČNK]] • [[cnk:syn|SYN]] [[pojmy:diachronni|Diachronní korpusy]] • [[pojmy:reprezentativnost|Reprezentativnost korpusů]] • [[cnk:uvod|Korpusy ČNK]] • [[cnk:syn|SYN]]
 </WRAP> </WRAP>