Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:subkorpus [2015/01/21 21:54]
Václav Cvrček
pojmy:subkorpus [2019/04/28 20:10] (aktuální)
Václav Cvrček [Subkorpus]
Řádek 5: Řádek 5:
 Při vytváření subkorpusu vycházíme ze zdrojového korpusu a z jeho anotace děl (opusů), které ho tvoří. Na základě [[pojmy:atributy_strukturni|strukturních atributů]], které daný korpus obsahuje, můžeme vymezovat subkorpusy z děl určitého zaměření a dospět tak k reprezentativnosti, která je účelná a přiměřená pro konkrétní typ výzkumné otázky. Při vytváření subkorpusu vycházíme ze zdrojového korpusu a z jeho anotace děl (opusů), které ho tvoří. Na základě [[pojmy:atributy_strukturni|strukturních atributů]], které daný korpus obsahuje, můžeme vymezovat subkorpusy z děl určitého zaměření a dospět tak k reprezentativnosti, která je účelná a přiměřená pro konkrétní typ výzkumné otázky.
  
-Např. zdrojový korpus [[cnk:syn2010|SYN2010]] umožňuje vytvořit subkorpus pouze beletristických textů (podmínka by mohla být formulována např. ''<opus txtype_group="beletrie" />''), nebo děl a časopisů vydaných v letech 2007 a 2008 (podmínka ''<opus rokvyd=2007|2008" />''), případně subkorpus konkrétního autora (např. ''<opus autor="London, Jack" />''). Při formulování podmínek je možné využívat [[pojmy:regularni_vyrazy|regulární výrazy]] i další specifické vlastnosti [[pojmy:dotazovaci_jazyk|dotazovacího jazyka]].+Např. zdrojový korpus [[cnk:syn2010|SYN2010]] umožňuje vytvořit subkorpus pouze beletristických textů (podmínka by mohla být formulována např. ''<opus txtype_group=%%"beletrie"%% />''), nebo děl a časopisů vydaných v letech 2007 a 2008 (podmínka ''<opus rokvyd=%%"2007|2008"%% />''), případně subkorpus konkrétního autora (např. ''<opus autor=%%"London, Jack"%% />''). Při formulování podmínek je možné využívat [[pojmy:regularni_vyrazy|regulární výrazy]] i další specifické vlastnosti [[pojmy:dotazovaci_jazyk|dotazovacího jazyka]].
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====