AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:reprezentativnost [2019/10/16 15:49]
Václav Cvrček [Mluvené korpusy]
pojmy:reprezentativnost [2019/10/16 15:49] (aktuální)
Václav Cvrček [Specializované korpusy]
Řádek 23: Řádek 23:
 ==== Specializované korpusy ==== ==== Specializované korpusy ====
  
-Specializované korpusy nereprezentují jazykový úzus jako celek, ale informují nás o velmi specifickém užití jazyka, vzhledem k němuž můžou být jsou-li kvalitně zpracovány reprezentativní.+Specializované korpusy nereprezentují jazykový úzus jako celek, ale informují nás o velmi specifickém užití jazyka, vzhledem k němuž můžou být – jsou-li kvalitně zpracovány – reprezentativní.
  
 Příklady:  Příklady: