Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:morfologicka_analyza [2021/01/14 14:49]
Tomáš Jelínek
pojmy:morfologicka_analyza [2021/01/14 15:09] (aktuální)
Tomáš Jelínek [Morfologická analýza]
Řádek 10: Řádek 10:
 |::: | on | ''<nowiki>PPNS4----------</nowiki>'' | |::: | on | ''<nowiki>PPNS4----------</nowiki>'' |
 |::: | oni | ''<nowiki>PPMP4----------</nowiki>'' | |::: | oni | ''<nowiki>PPMP4----------</nowiki>'' |
-|::: | **oni** | **''<nowiki>PPIP4--------</nowiki>''** |+|::: | **oni** | **''<nowiki>PPIP4----------</nowiki>''** |
 |::: | oni | ''<nowiki>PPFP4----------</nowiki>'' | |::: | oni | ''<nowiki>PPFP4----------</nowiki>'' |
 |::: | oni | ''<nowiki>PPNP4----------</nowiki>'' | |::: | oni | ''<nowiki>PPNP4----------</nowiki>'' |
-|místo | místo | ''<nowiki>NNNS1----------</nowiki>''+|místo | místo | ''<nowiki>Db-------------</nowiki>''
-|::: | **místo** | **''<nowiki>RR--2--------</nowiki>''** | +|::: | místo | ''<nowiki>NNNS1----------</nowiki>''
-|něho | něha | ''<nowiki>NNFS5--------</nowiki>'' |  +|::: | místo | ''<nowiki>NNNS4----------</nowiki>''
-|::: | **on** | **''<nowiki>P5MS2--3-----</nowiki>''** |+|::: | místo | ''<nowiki>NNNS5----------</nowiki>''
 +|::: | **místo** | **''<nowiki>RR--2----------</nowiki>''** | 
 +|něho | něha | ''<nowiki>NNFS5----------</nowiki>'' |  
 +|::: | **on** | **''<nowiki>P5MS2--3-------</nowiki>''** |
 |::: | on | ''<nowiki>P5MS4--3-------</nowiki>'' | |::: | on | ''<nowiki>P5MS4--3-------</nowiki>'' |
-|::: | on | ''<nowiki>PPIS2--3-------</nowiki>''+|::: | on | ''<nowiki>P5IS2--3-------</nowiki>''
-|::: | on | ''<nowiki>PPNS2--3-------</nowiki>'' |+|::: | on | ''<nowiki>P5NS2--3-------</nowiki>'' |
 |. | . | ''<nowiki>Z:-------------</nowiki>'' | |. | . | ''<nowiki>Z:-------------</nowiki>'' |
  
 Symboly ve značce mají tento význam:\\ Symboly ve značce mají tento význam:\\
- 1. pozice: **slovní druh**: V – sloveso, P – zájmeno, N – substantivum, R – předložka, Z – interpunkce\\ + 1. pozice: **slovní druh**: V – sloveso, P – zájmeno, N – substantivum, D – příslovce, R – předložka, Z – interpunkce\\ 
- 2. pozice: **poddruh slovního druhu**: B – prézens, P – osobní zájmeno, N – apelativum, 5 - tvar os. zájmena po předložce, : - interpunkce\\+ 2. pozice: **poddruh slovního druhu**: B – prézens, P – osobní zájmeno, N – apelativum, 5 - tvar os. zájmena po předložce, : - interpunkce, b - příslovce (nestupňovatelné)\\
  3. pozice: **jmenný rod**: M – maskulinum životné, I – maskulinum neživotné. F – femininum, N – neutrum\\  3. pozice: **jmenný rod**: M – maskulinum životné, I – maskulinum neživotné. F – femininum, N – neutrum\\
  4. pozice: **číslo**: S – singulár, P – plurál\\  4. pozice: **číslo**: S – singulár, P – plurál\\
Řádek 30: Řádek 33:
  6.-7. pozice: zde nevyužito\\  6.-7. pozice: zde nevyužito\\
  8. pozice: **osoba**: 1 – první, 3 – třetí\\  8. pozice: **osoba**: 1 – první, 3 – třetí\\
- 9.-12. pozice: zde nevyužito (hodnoty nahrazeny "-"+ 9.-12. pozice: zde nevyužito (hodnoty nahrazeny "-")\\ 
- 13. pozice: vid: P – dokonavý, I – nedokonavý\\+ 13. pozice: **vid**: P – dokonavý, I – nedokonavý\\
  14.-15. pozice: zde nevyužito\\  14.-15. pozice: zde nevyužito\\
  
-Morfologická analýza se provádí počítačovým programem, zvaným //morfologický analyzátor//, a je součástí morfologické anotace, jejíž součástí je lemmatizace a morfologická [[pojmy:desambiguace|desambiguace]], operující obvykle na výsledku morfologické analýzy. Výsledkem správné [[pojmy:lemma#lemmatizace|lemmatizace]] a morfologické desambiguace následující po morfologické analýze uvedené věty jsou interpretace označené **tučně**. +Morfologická analýza se provádí počítačovým programem, zvaným //morfologický analyzátor//, a je součástí morfologické anotace; na morfologickou analýzu obvykle navazuje lemmatizace a morfologická [[pojmy:desambiguace|desambiguace]]. Výsledkem správné [[pojmy:lemma#lemmatizace|lemmatizace]] a morfologické desambiguace následující po morfologické analýze uvedené věty jsou interpretace označené **tučně**.  
 + 
 +V korpusech ČNK se pro české texty používá tzv. "pražská" morfologická analýza navržená na ÚFAL MFF UK pro Pražský závislostní korpus, s některými odlišnostmi specifickými pro ČNK.
  
 Podrobný postup celého procesu automatické anotace včetně údajů o míře úspěšnosti je popsán na příkladu korpusu [[cnk:SYN2020|SYN2020]] na stránce [[cnk:SYN2020:automaticka_anotace|automatická anotace korpusu SYN2020]]. Podrobný postup celého procesu automatické anotace včetně údajů o míře úspěšnosti je popsán na příkladu korpusu [[cnk:SYN2020|SYN2020]] na stránce [[cnk:SYN2020:automaticka_anotace|automatická anotace korpusu SYN2020]].
  
- --- //V. Petkevič, V. Cvrček//+ --- //V. Petkevič, V. Cvrček, T. Jelínek, J. Křivan//
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====