AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
pojmy:morfologicka_analyza [2021/01/14 14:59]
Tomáš Jelínek
pojmy:morfologicka_analyza [2021/01/14 15:05]
Tomáš Jelínek [Morfologická analýza]
Řádek 13: Řádek 13:
 |::: | oni | ''<nowiki>PPFP4----------</nowiki>'' | |::: | oni | ''<nowiki>PPFP4----------</nowiki>'' |
 |::: | oni | ''<nowiki>PPNP4----------</nowiki>'' | |::: | oni | ''<nowiki>PPNP4----------</nowiki>'' |
-|místo | místo | ''<nowiki>NNNS1----------</nowiki>'' |+|místo | místo | ''<nowiki>Db-------------</nowiki>''
 +|::: | místo | ''<nowiki>NNNS1----------</nowiki>''
 +|::: | místo | ''<nowiki>NNNS4----------</nowiki>''
 +|::: | místo | ''<nowiki>NNNS5----------</nowiki>'' |
 |::: | **místo** | **''<nowiki>RR--2----------</nowiki>''** | |::: | **místo** | **''<nowiki>RR--2----------</nowiki>''** |
 |něho | něha | ''<nowiki>NNFS5----------</nowiki>'' |  |něho | něha | ''<nowiki>NNFS5----------</nowiki>'' |
 |::: | **on** | **''<nowiki>P5MS2--3-------</nowiki>''** | |::: | **on** | **''<nowiki>P5MS2--3-------</nowiki>''** |
 |::: | on | ''<nowiki>P5MS4--3-------</nowiki>'' | |::: | on | ''<nowiki>P5MS4--3-------</nowiki>'' |
-|::: | on | ''<nowiki>PPIS2--3-------</nowiki>''+|::: | on | ''<nowiki>P5IS2--3-------</nowiki>''
-|::: | on | ''<nowiki>PPNS2--3-------</nowiki>'' |+|::: | on | ''<nowiki>P5NS2--3-------</nowiki>'' |
 |. | . | ''<nowiki>Z:-------------</nowiki>'' | |. | . | ''<nowiki>Z:-------------</nowiki>'' |
  
 Symboly ve značce mají tento význam:\\ Symboly ve značce mají tento význam:\\
- 1. pozice: **slovní druh**: V – sloveso, P – zájmeno, N – substantivum, R – předložka, Z – interpunkce\\ + 1. pozice: **slovní druh**: V – sloveso, P – zájmeno, N – substantivum, D – příslovce, R – předložka, Z – interpunkce\\ 
- 2. pozice: **poddruh slovního druhu**: B – prézens, P – osobní zájmeno, N – apelativum, 5 - tvar os. zájmena po předložce, : - interpunkce\\+ 2. pozice: **poddruh slovního druhu**: B – prézens, P – osobní zájmeno, N – apelativum, 5 - tvar os. zájmena po předložce, : - interpunkce, b - příslovce (nestupňovatelné)\\
  3. pozice: **jmenný rod**: M – maskulinum životné, I – maskulinum neživotné. F – femininum, N – neutrum\\  3. pozice: **jmenný rod**: M – maskulinum životné, I – maskulinum neživotné. F – femininum, N – neutrum\\
  4. pozice: **číslo**: S – singulár, P – plurál\\  4. pozice: **číslo**: S – singulár, P – plurál\\
Řádek 38: Řádek 41:
 Podrobný postup celého procesu automatické anotace včetně údajů o míře úspěšnosti je popsán na příkladu korpusu [[cnk:SYN2020|SYN2020]] na stránce [[cnk:SYN2020:automaticka_anotace|automatická anotace korpusu SYN2020]]. Podrobný postup celého procesu automatické anotace včetně údajů o míře úspěšnosti je popsán na příkladu korpusu [[cnk:SYN2020|SYN2020]] na stránce [[cnk:SYN2020:automaticka_anotace|automatická anotace korpusu SYN2020]].
  
- --- //V. Petkevič, V. Cvrček//+ --- //V. Petkevič, V. Cvrček, T. Jelínek, J. Křivan//
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====