Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:lemma [2019/03/04 09:28]
Dominika Kováříková [Lemma]
pojmy:lemma [2019/03/04 09:29]
Dominika Kováříková [Lemma]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 Přístupy k lemmatizaci se mohou v drobnostech lišit, obecně však platí, že  Přístupy k lemmatizaci se mohou v drobnostech lišit, obecně však platí, že 
-  * lemma každého českého substantiva je jeho **nom. sg.** (tvary //lesům, lesy, lesích// ​má lemma **//​les//​**) +  * lemma každého českého substantiva je jeho **nom. sg.** (tvary //lesům, lesy, lesích// ​mají lemma **//​les//​**) 
-  * u adjektiv je to **nom. sg. mask.** (tvary //​chytrého,​ chytrou, chytrejma// ​má lemma **//​chytrý//​**) +  * u adjektiv je to **nom. sg. mask.pozitiv** (tvary //​chytrého,​ chytrou, chytrejma, nejchytřejší// mají lemma **//​chytrý//​**) 
-  * u zájmen je to **nom. sg. mask.** (tvary //ta, to, ti, tomu// ​má lemma **//​ten//​**) +  * u zájmen je to **nom. sg. mask.** (tvary //ta, to, ti, tomu// ​mají lemma **//​ten//​**) 
-  * u sloves je to **infinitiv** (tvary //chodil, chodíš, chodíme// ​má lemma **//​chodit//​**)+  * u sloves je to **infinitiv** (tvary //chodil, chodíš, chodíme// ​mají lemma **//​chodit//​**)
    
 Lemma jako jednotka vzniká abstrakcí morfologických vlastností [[pojmy:​word|slovního tvaru]] (označovaného jako word nebo forma), představuje tedy množinu forem se stejným kořenem lišící se pouze morfologickými afixy, příp. pravopisnou variantou. V některých koncepcích se pak k lemmatu řadí i vybrané varianty slovotvorné. ​ Lemma jako jednotka vzniká abstrakcí morfologických vlastností [[pojmy:​word|slovního tvaru]] (označovaného jako word nebo forma), představuje tedy množinu forem se stejným kořenem lišící se pouze morfologickými afixy, příp. pravopisnou variantou. V některých koncepcích se pak k lemmatu řadí i vybrané varianty slovotvorné. ​