Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:din [2019/09/27 10:31]
Václav Cvrček [Signifikance a relevance]
pojmy:din [2019/09/27 10:32] (aktuální)
Václav Cvrček [Princip fungování]
Řádek 17: Řádek 17:
 kde $RelFq(Ttxt)$ je relativní frekvence jevu ve zkoumaném textu (target text) a $RelFq(RefC)$ je relativní frekvence téhož jevu v referenčním korpusu.  kde $RelFq(Ttxt)$ je relativní frekvence jevu ve zkoumaném textu (target text) a $RelFq(RefC)$ je relativní frekvence téhož jevu v referenčním korpusu. 
  
-V základu vzorce pro výpočet DIN je rozdíl relativních frekvencí v čitateli ku frekvenční hladině, na níž se oba jevy vyskytují. Tuto frekvenční hladinu můžeme reprezentovat např. průměrem relativních frekvencí (celý vzorec se pak nenásobí koeficientem 100, ale 50):+V základu vzorce pro výpočet DIN je rozdíl relativních frekvencí v čitateli ku frekvenční hladině, na níž se oba jevy vyskytují. Tuto frekvenční hladinu můžeme reprezentovat např. průměrem relativních frekvencí (celý vzorec se pak nenásobí koeficientem 100, ale 50, aby byl zachován požadovaný rozsah hodnot DIN):
  
 {{:pojmy:vzorecdin2.png?nolink&350|}} {{:pojmy:vzorecdin2.png?nolink&350|}}