Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:data-driven_learning [2016/09/01 14:24]
Adrian Zasina název
pojmy:data-driven_learning [2016/09/06 16:35] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 5: Řádek 5:
 Termín DDL byl zaveden britským korpusovým lingvistou Timem Johnsem, jenž jako první využíval korpusy ve výuce angličtiny. Tato metoda je založena na poznatcích studenta, který objevuje cizí jazyk na základě korpusových dat. Učitel je zde pouze koordinátorem studentovy práce, který zajišťuje vhodné prostředí,​ v němž bude student schopen dospívat k lingvistickým závěrům. Jedná se o rozvinutí studentových schopností učit se jak se učit (//learn how to learn//). Student je také vědcem, jenž je veden korpusovými daty k tomu, aby vyvodil závěry a dospěl k obecným gramatickým pravidlům. ​ Termín DDL byl zaveden britským korpusovým lingvistou Timem Johnsem, jenž jako první využíval korpusy ve výuce angličtiny. Tato metoda je založena na poznatcích studenta, který objevuje cizí jazyk na základě korpusových dat. Učitel je zde pouze koordinátorem studentovy práce, který zajišťuje vhodné prostředí,​ v němž bude student schopen dospívat k lingvistickým závěrům. Jedná se o rozvinutí studentových schopností učit se jak se učit (//learn how to learn//). Student je také vědcem, jenž je veden korpusovými daty k tomu, aby vyvodil závěry a dospěl k obecným gramatickým pravidlům. ​
  
-Na rozdíl od ve výuce běžného deduktivního přístupu ​DDL je přístupem induktivním,​ který se soustředí v první řádě na pozorování korpusových dat, na základě kterých student klasifikuje jazykové jevy a následně generalizuje gramatická pravidla. Učitel přesně neví, k jakým závěrům dospěje student, proto koordinuje studentovu práci a jeho pozice je spíše partnerská než autoritativní.+Na rozdíl od ve výuce běžného deduktivního přístupu je DDL přístupem induktivním,​ který se soustředí v první řádě na pozorování korpusových dat, na základě kterých student klasifikuje jazykové jevy a následně generalizuje gramatická pravidla. Učitel přesně neví, k jakým závěrům dospěje student, proto koordinuje studentovu práci a jeho pozice je spíše partnerská než autoritativní.
  
 ===== Dělení DDL ===== ===== Dělení DDL =====
Řádek 21: Řádek 21:
  
  
-<WRAP round box 50%> +<WRAP round box 60%> 
-Johns, T. (1991). Should you be persuaded: Two samples of data-driven learning materials. In T. Johns P. King, (eds) //Classroom Concordancing:​ ELR Journal, 4, pp. 1-16.+Johns, T. (1991). Should you be persuaded: Two samples of data-driven learning materials. In T. Johns -- P. King, (eds) //Classroom Concordancing:​ ELR Journal//, 4, pp. 1-16.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​