Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:atributy_strukturni [2017/09/26 14:00]
Marie Kopřivová [Struktura korpusů mluvené češtiny]
pojmy:atributy_strukturni [2017/11/14 10:18] (aktuální)
Martina Waclawičová [Strukturní atributy mluvených korpusů]
Řádek 34: Řádek 34:
 | ''​[word=<​nowiki>"</​nowiki>​život<​nowiki>"</​nowiki>​][word=<​nowiki>"</​nowiki>​\.<​nowiki>"</​nowiki>​]</​doc>''​ | výskyty sekvence slov //život// a "​."​ na konci (libovolného) dokumentu | | ''​[word=<​nowiki>"</​nowiki>​život<​nowiki>"</​nowiki>​][word=<​nowiki>"</​nowiki>​\.<​nowiki>"</​nowiki>​]</​doc>''​ | výskyty sekvence slov //život// a "​."​ na konci (libovolného) dokumentu |
 | ''<​doc>​ [lemma=<​nowiki>"</​nowiki>​kdepak<​nowiki>"</​nowiki>​]''​ | výskyty lemmatu //kdepak// na začátku (libovolného) dokumentu | | ''<​doc>​ [lemma=<​nowiki>"</​nowiki>​kdepak<​nowiki>"</​nowiki>​]''​ | výskyty lemmatu //kdepak// na začátku (libovolného) dokumentu |
-| ''​[word=<​nowiki>"</​nowiki>​jak<​nowiki>"</​nowiki>​][]*[word=<​nowiki>"</​nowiki>​tak<​nowiki>"</​nowiki>​] within <s />''​ | výskyty slov //jak// a //tak// v proměnlivé vzdálenosti v rámci jakékoli jedné věty ((Vyhodnocení dotazu s touto podmínkou může trvat delší dobu.)) |+| ''​[word=<​nowiki>"</​nowiki>​jak<​nowiki>"</​nowiki>​][]*[word=<​nowiki>"</​nowiki>​tak<​nowiki>"</​nowiki>​] within <s />''​ | výskyty slov //jak// a //tak// v proměnlivé vzdálenosti v rámci jakékoli jedné věty((Vyhodnocení dotazu s touto podmínkou může trvat delší dobu.)) |
 ==== Struktura korpusů mluvené češtiny ==== ==== Struktura korpusů mluvené češtiny ====
  
Řádek 132: Řádek 132:
 |     | vzdelani ​     | vzdělání mluvčího (hrubé rozlišení) | ''​{A''​(altus,​ vysokoškolské včetně pouze započatého)'',​B''​(basis,​ základní a středoškolské)''​}''​ nebo ''​Y''​ | |     | vzdelani ​     | vzdělání mluvčího (hrubé rozlišení) | ''​{A''​(altus,​ vysokoškolské včetně pouze započatého)'',​B''​(basis,​ základní a středoškolské)''​}''​ nebo ''​Y''​ |
 |     | vzdelanityp ​  | vzdělání mluvčího (jemnější rozlišení) | ''​{SŠ,​VŠ,​ZŠ}''​ nebo ''​Y''​ | |     | vzdelanityp ​  | vzdělání mluvčího (jemnější rozlišení) | ''​{SŠ,​VŠ,​ZŠ}''​ nebo ''​Y''​ |
-|     | oblast ​       | nářeční oblast, kde se mluvčí narodil ​| ''​{česko-moravská,​jihozápadočeská,​pohraničí české,​pohraničí moravské,​severovýchodočeská,​slezská,​středočeská,​středomoravská,​východomoravská}''​ nebo ''​Y''​ |+|     | oblast ​       | nářeční oblast ​místa pobytu ​mluvčího v dětství (do 15 let) | ''​{česko-moravská,​jihozápadočeská,​pohraničí české,​pohraničí moravské,​severovýchodočeská,​slezská,​středočeská,​středomoravská,​východomoravská}''​ nebo ''​Y''​ |
  
 **Atributy dostupné pouze v korpusu [[cnk:​oral2013|ORAL2013]]** **Atributy dostupné pouze v korpusu [[cnk:​oral2013|ORAL2013]]**