Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
manualy:treq [2017/04/21 10:17]
Michal Škrabal [Princip zarovnání]
manualy:treq [2017/09/25 15:43]
Michal Škrabal
Řádek 32: Řádek 32:
 {{:​manualy:​treq-tabulka.jpg|}} {{:​manualy:​treq-tabulka.jpg|}}
  
-Po dílčích krocích lze sledovat postupný úbytek dat, která jsou ve výsledném slovníku použita. V prvním kroku použijeme pouze zarovnání vět 1:1 – tím přijdeme o 20,7 % vět.  Následně se vyberou na základě zarovnání z programu GIZA++ víceslovné ekvivalenty. Vztah mezi velikostí původního korpusu a počtem vyextrahovaných ekvivalentů však nelze jasně předvídat,​ zvláště pak u víceslovných ekvivalentů,​ kde vznikají nejrůznější kombinace stejných slov (viz tučně vysázené dvojice níže). Takto by např. vypadal abecedně řazený soupis česko-anglických párů extrahovaných z druhé příkladové věty:+Po dílčích krocích lze sledovat postupný úbytek dat, která jsou ve výsledném slovníku použita. V prvním kroku použijeme pouze zarovnání vět 1:1 – tím přijdeme o 20,7 % vět.  Následně se vyberou na základě zarovnání z programu GIZA++ ​jedno- a víceslovné ekvivalenty. Vztah mezi velikostí původního korpusu a počtem vyextrahovaných ekvivalentů však nelze jasně předvídat,​ zvláště pak u víceslovných ekvivalentů,​ kde vznikají nejrůznější kombinace stejných slov (viz tučně vysázené dvojice níže). Takto by např. vypadal abecedně řazený soupis česko-anglických párů extrahovaných z druhé příkladové věty:
  
 //a – and// //a – and//
Řádek 69: Řádek 69:
 [{{:​manualy:​basic.png?​direct&​300|Jednoduché hledání v německo-české části}}] [{{:​manualy:​basic.png?​direct&​300|Jednoduché hledání v německo-české části}}]
 [{{:​manualy:​regex.png?​direct&​300|Pokročilé hledání (pomocí regulárních výrazů) v anglicko-české části}}] [{{:​manualy:​regex.png?​direct&​300|Pokročilé hledání (pomocí regulárních výrazů) v anglicko-české části}}]
 +
 +===== Jak citovat Treq =====
 +
 +<WRAP round tip 80%>
 +Vavřín, M. – Rosen, A.: Treq. FF UK. Praha 2015. Dostupný z WWW: <​http://​treq.korpus.cz>​.
 +
 +Škrabal, M. – Vavřín, M. (2017): Databáze překladových ekvivalentů Treq. //Časopis pro moderní filologii// 99 (2), 245–260.
 +</​WRAP>​
 +
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====