Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
manualy:syd [2016/09/09 09:42]
Václav Cvrček [SyD]
manualy:syd [2017/09/25 15:30] (aktuální)
Michal Škrabal
Řádek 40: Řádek 40:
 [{{:​kurz:​syd-dia.png?​direct&​200|Vyhodnocení dotazu v diachronní části}}] [{{:​kurz:​syd-dia.png?​direct&​200|Vyhodnocení dotazu v diachronní části}}]
 [{{:​kurz:​syd-dia-roky.png?​direct&​200|Zobrazení počtu výskytů v jednotlivých letech}}] [{{:​kurz:​syd-dia-roky.png?​direct&​200|Zobrazení počtu výskytů v jednotlivých letech}}]
 +
 +===== Jak citovat SyD =====
 +
 +<WRAP round tip 80%>
 +Cvrček, V. – Vondřička,​ P.: SyD – Korpusový průzkum variant. FF UK. Praha 2011. Dostupný z WWW: <​http://​syd.korpus.cz>​.
 +
 +Cvrček, V. – Vondřička,​ P.: Výzkum variability v korpusech češtiny. In: F. Čermák (ed).: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. NLN. Praha, s. 184–195.
 +</​WRAP>​
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====