Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
manualy:kontext:moznosti_zobrazeni [2018/08/03 15:16]
Václav Cvrček [Obecné volby zobrazení konkordance]
manualy:kontext:moznosti_zobrazeni [2018/08/03 15:24] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
-====== MenuZobrazení ======+~~REDIRECT>​manualy:kontext:​zobrazeni~~
  
-V rámci tohoto oddílu menu [[manualy:​kontext:​index|rozhraní KonText]] jsou soustředěné všechny volby, jimiž lze ovlivnit vzhled a podobu jednotlivých výsledků hledání. První dvě možnosti z nabídky (//​KWIC/​Věta//​ a //​Korpusová nastavení//​) upravují možnosti zobrazení, které jsou specifické pro konkrétní korpus, poslední volba (//Obecné volby zobrazení konkordance//​) je aplikována na všechna hledání (bez závislosti na zvolený korpus). +====== ​Nepoužívat! Pouze redirect ​na menu:zobrazeni ​======
- +
-===== KWIC/​Věta ​===== +
- +
-Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout ze zobrazení konkordance,​ které je vystředěno podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu [[pojmy:​kwic|(KWIC)]] ​na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se  hledaný jev nachází. +
- +
-[{{:manualy:​kontext:​konkordance-veta.png?​direct&​900|Konkordance lemmatu //dřevo// v zobrazení po větách }}] +
- +
-===== Korpusová nastavení ​===== +
- +
-Formulář, který se po zvolení volby **Zobrazeni → Korpusová nastavení** objeví, obsahuje několik sekcí určených pro nastavení rozdílných hodnot, které se budou zobrazovat (např. informace o textu či o KWICu). Všechny volby se ihned po potvrzení aplikují na aktuální konkordanci a zároveň se uloží jako výchozí hodnoty pro každé pozdější hledání v daném korpusu. +
- +
-[{{ :​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni2.png?​direct&​600|Formulář Korpusová nastavení}}] +
- +
- +
-==== Poziční atributy ==== +
- +
-Tato volba umožňuje nastavení [[pojmy:​atributy_pozicni|pozičních atributů]],​ které budou v konkordanci zobrazené (seznam se může u jednotlivých korpusů lišit, např. korpusy [[cnk:​oral2006|ORAL2006]] nebo [[cnk:​oral2008|ORAL2008]] nejsou [[pojmy:​lemma|lemmatizované]] ani [[pojmy:​tag|morfologicky značkované]]). Standardně je vždy zapnutý atribut [[pojmy:​word|word]],​ k tomu je možné zobrazit jeden nebo více [[pojmy:​atributy_pozicni|atributů]] dalších (lemma, tag). Dodatečné atributy se zobrazují za lomítkem buď pouze u hledaného slova ([[pojmy:​kwic|KWIC]]),​ nebo u všech kontextových slov ([[pojmy:​token|tokenů]]) v konkordanci. +
- +
-==== Struktury ==== +
- +
-V závislosti na tom, jaké [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturní jednotky]] daný korpus obsahuje, je možné přímo v konkordanci zapnout zobrazování začátků a konců těchto struktur. Ty se objevují ve formě údajů ve špičatých závorkách,​ např.  +
- +
-''​a krbových kamen <fc #​008000><​s></​fc>​ Komu již po zimě došlo <fc #​FF0000>​dřevo</​fc>,​ může zkusit tzv. %%"%% krblena %%"%% .<fc #008000> </​s></​fc>​ %%"%% Krblena %%"%% jsou velmi''​ +
- +
-Pro výběr více položek ze seznamu je třeba použít myš současně se stiskem klávesy Ctrl (stejně tak i pro kompletní odznačení). +
-==== Metainformace ==== +
- +
-Strukturní jednotky mají různé [[pojmy:​atributy_strukturni|atributy]] (např. txtype) a hodnoty těchto atributů (např. NOV, SCI, POP) slouží k jejich klasifikaci a popisu. V konkordančním seznamu se tyto metainformace – vztahující se většinou k celému textu, z něhož daný konkordanční řádek pochází (např. autor, název apod.) – zobrazují vlevo, modrou barvou. Druh této informace a její rozsah je možné nastavit výběrem hodnot z nabídky //​Metainformace//​. +
- +
-Úplnou informaci o všech strukturních atributech a hodnotách blíže určujících daný text je možné zobrazit kliknutím na příslušný modrý referenční údaj u libovolného konkordančního řádku. Údaj se zobrazí ve spodní části obrazovky. +
- +
-===== Obecné volby zobrazení konkordance ===== +
- +
-Oproti předchozím nastvením volby, které skrývá formulář **Zobrazeni → Obecné volby zobrazení**,​ se aplikují na všechna hledání v libovolném korpusu. Jde především o rozsah a podobu [[pojmy:​konkordance|konkordance]],​ případně o její setřídění/​promíchání. +
- +
-[{{:​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni-obecne.png?​direct&​300|Formulář pro obecné volby zobrazení konkordance }}] +
- +
- +
- +
-**Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet konkordančních řádků na stránce (nastavení příliš vysoké hodnoty může zpomalit zobrazování výsledků). +
- +
-**Velikost [[pojmy:​kwic|KWIC]] kontextu (počet pozic)** -- ovlivňuje rozsah zobrazeného kontextu v okolí klíčového slova v počtu [[pojmy:​pozice|pozic]] na obě strany (příliš rozsáhlý kontext je většinou kontraproduktivní,​ protože snižuje přehlednost konkordance;​ širší kontext je navíc možné vždy zobrazit kliknutím na KWIC). +
- +
-**Automaticky promíchat konkordanční řádky** -- aplikuje funkci [[manualy:​kontext:​konkordance#​promichat|Promíchat]] automaticky na libovolné hledání; nemáte-li specifické požadavky, doporučujeme tuto funkci nechat zapnutou. Zapnutí funkce nemá vliv na aktuální konkrodanci. +
- +
-**Seznam slov -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného [[manualy:​kontext:​novy_dotaz#​seznam_slov|seznamu slov]]. +
- +
-**Frekvenční distribuce -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazené [[manualy:​kontext:​frekvencni_distribuce|frekvenční distribuce]]. +
- +
-**Kolokace -- Velikost stránky (počet řádků)** -- udává počet řádků zobrazeného výpisu [[manualy:​kontext:​kolokace|kolokací]]. +
- +
- +
----- +
- +
-<WRAP center round box 48%> +
-**[[manualy:​kontext:​index|Menu]]**:​ [[manualy:​kontext:​novy_dotaz|Dotaz]] • [[manualy:​kontext:​korpusy|Korpusy]] • [[manualy:​kontext:​ulozit|Uložit]] • [[manualy:​kontext:​konkordance|Konkordance]] • [[manualy:​kontext:​filtr|Filtr]] • [[manualy:​kontext:​frekvencni_distribuce|Frekvence]] • [[[[manualy:​kontext:​kolokace|Kolokace]] • [[moznosti_zobrazeni|Zobrazení]] • [[manualy:​kontext:​napoveda|Nápověda]] +
-</​WRAP>​+