Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
manualy:kontext:konkordance [2018/08/03 15:53]
Václav Cvrček [Práce s konkordancí]
manualy:kontext:konkordance [2020/03/09 10:18] (aktuální)
Václav Cvrček [Práce s konkordancí]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Menu: Konkordance ====== ====== Menu: Konkordance ======
  
-[{{:​manualy:​kontext:​konkordance-liska.png?​direct&​500 |Konkordanční seznam ​FIXME}}]+[{{:​manualy:​kontext:​konkordance-liska.png?​direct&​500 |Konkordanční seznam }}]
  
 Základním typem vyhodnocení dotazu je [[pojmy:​konkordance|konkordance]],​ resp. konkordanční seznam. Jedná se o výpis všech slov nebo frází, které odpovídají dotazu ([[pojmy:​kwic|KWIC]]),​ spolu s jejich pravým a levým kontextem, příp. i údajem o zdrojovém textu. Dlouhý konkordanční seznam je většinou rozdělen na několik stránek, mezi kterými je možné přecházet pomocí šipek umístěných v záhlaví a zápatí konkordančního seznamu. ​ Základním typem vyhodnocení dotazu je [[pojmy:​konkordance|konkordance]],​ resp. konkordanční seznam. Jedná se o výpis všech slov nebo frází, které odpovídají dotazu ([[pojmy:​kwic|KWIC]]),​ spolu s jejich pravým a levým kontextem, příp. i údajem o zdrojovém textu. Dlouhý konkordanční seznam je většinou rozdělen na několik stránek, mezi kterými je možné přecházet pomocí šipek umístěných v záhlaví a zápatí konkordančního seznamu. ​
Řádek 8: Řádek 8:
  
 ==== Práce s konkordancí ==== ==== Práce s konkordancí ====
 +
 +[{{ :​kurz:​konkordance_kdyz_skoleni_skoncilo_rozsirenikontextu.png?​nolink&​700|Konkordance s rozšířeným kontextem}}]
  
 Konkordanční seznam je rozdělen na několik částí. Uprostřed je barevně zvýrazněn [[pojmy:​kwic|KWIC]],​ jenž je obklopen pravým a levým kontextem. V levém sloupci je u každého řádku uvedena stručná informace o zdrojovém textu (její podoba závisí na nastavení v menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni|Zobrazení]]). V záhlaví konkordance se nacházejí základní informace, jako je absolutní [[pojmy:​frekvence|frekvence]],​ relativní frekvence ([[pojmy:​ipm|i.p.m.]]),​ [[pojmy:​arf|ARF]] a status konkordance (zda je [[manualy:​kontext:​konkordance#​trideni|setříděna]],​ nebo [[manualy:​kontext:​konkordance#​promichat|promíchána]]). Zcela vpravo jsou umístěny šipky pro prohlížení jednotlivých stránek konkordance. Konkordanční seznam je rozdělen na několik částí. Uprostřed je barevně zvýrazněn [[pojmy:​kwic|KWIC]],​ jenž je obklopen pravým a levým kontextem. V levém sloupci je u každého řádku uvedena stručná informace o zdrojovém textu (její podoba závisí na nastavení v menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni|Zobrazení]]). V záhlaví konkordance se nacházejí základní informace, jako je absolutní [[pojmy:​frekvence|frekvence]],​ relativní frekvence ([[pojmy:​ipm|i.p.m.]]),​ [[pojmy:​arf|ARF]] a status konkordance (zda je [[manualy:​kontext:​konkordance#​trideni|setříděna]],​ nebo [[manualy:​kontext:​konkordance#​promichat|promíchána]]). Zcela vpravo jsou umístěny šipky pro prohlížení jednotlivých stránek konkordance.
  
-[{{ :​kurz:​konkordance_kdyz_skoleni_skoncilo_rozsirenikontextu.png?​nolink&​700|Konkordance s rozšířeným kontextem}}] 
  
 V mluvených korpusech je možné přepnout mezi dvěma možnostmi zobrazení rozšířené konkordance:​ lineární zobrazení kontextu (stejně jako v psaných korpusech), nebo zobrazení podle promluv jednotlivých mluvčích. Zobrazení dialogu podle promluv jednotlivých mluvčích usnadňuje orientaci v transkriptech mluveného jazyka. ​   V mluvených korpusech je možné přepnout mezi dvěma možnostmi zobrazení rozšířené konkordance:​ lineární zobrazení kontextu (stejně jako v psaných korpusech), nebo zobrazení podle promluv jednotlivých mluvčích. Zobrazení dialogu podle promluv jednotlivých mluvčích usnadňuje orientaci v transkriptech mluveného jazyka. ​  
Řádek 27: Řádek 28:
  
 V obou režimech se při označování řádek objeví v záhlaví konkordančního seznamu odkaz s průběžně aktualizovaným počtem vybraných řádek. Oba režimy se však liší v možnostech další práce s označenými řádky, které jsou k dispozici po kliknutí na tento odkaz: zatímco základní výběr vede pouze k odstranění,​ nebo naopak ponechání vybraných řádků v konkordanci,​ možnosti práce se skupinami jsou širší. Jako první krok však v tomto případě KonText požaduje uložení zadané klasifikace do skupin, které je nutné pro zachování perzistence -- po uložení se totiž změní URL tak, aby zůstalo jednoznačným identifikátorem zadaného dotazu i provedené klasifikace. Poté je možné zobrazení jednoduché statistiky vybraných skupin, třídění konkordancí podle nich, nebo také návrat k další editaci klasifikace do skupin. V obou režimech se při označování řádek objeví v záhlaví konkordančního seznamu odkaz s průběžně aktualizovaným počtem vybraných řádek. Oba režimy se však liší v možnostech další práce s označenými řádky, které jsou k dispozici po kliknutí na tento odkaz: zatímco základní výběr vede pouze k odstranění,​ nebo naopak ponechání vybraných řádků v konkordanci,​ možnosti práce se skupinami jsou širší. Jako první krok však v tomto případě KonText požaduje uložení zadané klasifikace do skupin, které je nutné pro zachování perzistence -- po uložení se totiž změní URL tak, aby zůstalo jednoznačným identifikátorem zadaného dotazu i provedené klasifikace. Poté je možné zobrazení jednoduché statistiky vybraných skupin, třídění konkordancí podle nich, nebo také návrat k další editaci klasifikace do skupin.
 +
 +[{{ :​manualy:​kontext:​podily_skupin.png?​450|Podíly označených skupin řádků }}]
 +
 +Vygenerovanou adresu (URL) nesoucí informaci o skupinách a počtech dokladů v nich, je možné vyhodnotit ve statistické kalkulačce [[manualy:​calc|Calc]],​ konkrétně v modulu [[https://​www.korpus.cz/​calc/?​module=Gr|Víc jevů - 1 vzorek]], který podává přehled o doloženosti jednotlivých skupin a signifikanci rozdílu jejich frekvencí.
  
 V případě, že je korpus [[pojmy:​syntakticka_analyza|syntakticky označkován]] (např. [[cnk:​syn2015|SYN2015]]),​ nachází se mezi tímto zaškrtávacím políčkem a metainformací o textu ikonka {{:​manualy:​kontext:​syntax-tree-icon.png?​nolink&​20|}} sloužící k vyvolání syntaktického grafu. ​ V případě, že je korpus [[pojmy:​syntakticka_analyza|syntakticky označkován]] (např. [[cnk:​syn2015|SYN2015]]),​ nachází se mezi tímto zaškrtávacím políčkem a metainformací o textu ikonka {{:​manualy:​kontext:​syntax-tree-icon.png?​nolink&​20|}} sloužící k vyvolání syntaktického grafu. ​
  
-[{{:​manualy:​kontext:​podily_skupin.png?​450 |Podíly označených skupin řádků FIXME}}]+<WRAP clear/>
  
 ===== Třídění ===== ===== Třídění =====
  
-Jednoduchou metodou, jak se zorientovat v rozsáhlé konkordanci,​ je třídění,​ které seřadí podle abecedy konkordanci a seskupí tak analogické případy k sobě.+Jednoduchou metodou, jak se zorientovat v rozsáhlé konkordanci,​ je třídění,​ které seřadí podle abecedy konkordanci a seskupí tak analogické případy k sobě. Tuto funkci lze na obrazovce s konkordancí pohodlně vyvolat stiskem klávesy ''​S''​ anebo pomocí volby **Konkordance → Třídění**.
  
-[{{ :​manualy:​kontext:​trideni.png?​direct&​300|Formulář třídění ​FIXME}}]+[{{ :​manualy:​kontext:​trideni.png?​direct&​300|Formuláře jednoduchého a víceúrovňového ​třídění }}]
  
-manualy:​kontext:​index|Rozhraní KonText poskytuje několik možností abecedního setřídění konkordance.+[[manualy:​kontext:​index|Rozhraní KonText]] poskytuje několik možností abecedního setřídění konkordance.
  
   - Jednoduché třídění   - Jednoduché třídění
Řádek 55: Řádek 60:
 ===== Promíchat ===== ===== Promíchat =====
  
-V základním nastavení jsou jednotlivé řádky [[pojmy:​konkordance|konkordance]] náhodně promíchané. To představuje výhodu zejména v situacích, kdy je konkordance rozsáhlá a potřebujeme získat její reprezentativní vzorek (např. pro manuální analýzu). Pokud bychom chtěli vytvořit další promíchání (a získat tak nový náhodný vzorek řádek), můžeme použít volbu **Konkordance → Promíchat**. Pokud bychom volbu //Promíchat// ve výchozím nastavení neměli zapnutou, konkordance by byla uspořádaná tak, že výsledky hledání (jednotlivé konkordanční řádky) bychom viděli v pořadí, v jakém je nacházíme v korpusu (např. v korpusu [[cnk:syn2010|SYN2010]] jsou nejprve umístěny texty beletristické,​ pak odborné a nakonec publicistika). ​+V základním nastavení jsou jednotlivé řádky [[pojmy:​konkordance|konkordance]] náhodně promíchané. To představuje výhodu zejména v situacích, kdy je konkordance rozsáhlá a potřebujeme získat její reprezentativní vzorek (např. pro manuální analýzu). Pokud bychom chtěli vytvořit další promíchání (a získat tak nový náhodný vzorek řádek), můžeme použít volbu **Konkordance → Promíchat**. Pokud bychom volbu **Promíchat** ve výchozím nastavení neměli zapnutou, konkordance by byla uspořádaná tak, že výsledky hledání (jednotlivé konkordanční řádky) bychom viděli v pořadí, v jakém je nacházíme v korpusu (např. v korpusu [[cnk:syn2015|SYN2015]] jsou nejprve umístěny texty beletristické,​ pak odborné a nakonec publicistika). ​
  
 Výsledkem operace je promíchání jednotlivých řádek konkordance,​ které je sice náhodné, ale zároveň opakovatelné. Pro každou konkordanci existuje jednoznačný algoritmus promíchávání,​ který způsobí, že výsledky po prvním, druhém, třetím... //n//-tém promíchání se při opakovaných pokusech na stejném dotazu shodují. To zaručuje opakovatelnost experimentů na korpusech i při použití promíchané konkordance. Výsledkem operace je promíchání jednotlivých řádek konkordance,​ které je sice náhodné, ale zároveň opakovatelné. Pro každou konkordanci existuje jednoznačný algoritmus promíchávání,​ který způsobí, že výsledky po prvním, druhém, třetím... //n//-tém promíchání se při opakovaných pokusech na stejném dotazu shodují. To zaručuje opakovatelnost experimentů na korpusech i při použití promíchané konkordance.
  
-Volbu //Promíchat// doporučujeme užívat automaticky (viz [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni|Zobrazení]]),​ což zajistí, že každá konkordance před tím, než je zobrazena, bude nejprve tímto způsobem znáhodněna. Takovýto postup funguje jako účinná prevence před vytvářením nekorektních závěrů na základě studia vzorku výsledků pocházejících z nereprezentativní sady textů.+Volbu **Promíchat** doporučujeme užívat automaticky (viz [[manualy:​kontext:​zobrazeni|Zobrazení]]),​ což zajistí, že každá konkordance před tím, než je zobrazena, bude nejprve tímto způsobem znáhodněna. Takovýto postup funguje jako účinná prevence před vytvářením nekorektních závěrů na základě studia vzorku výsledků pocházejících z nereprezentativní sady textů.
 ===== Vzorek ===== ===== Vzorek =====
  
-Alternativou k promíchání při práci zejména s rozsáhlou konkordancí je vytváření náhodných vzorků (**Konkordance → Vzorek**). Výhodou tohoto přístupu je zejména fakt, že se rozsáhlá konkordance zmenší na základě náhodného výběru na rozsah, který je lidskými silami analyzovatelný. ​Když omezíme ​rozsah konkordance tímto způsobem, ovlivní to samozřejmě absolutní frekvence výsledků. Pokud je ovšem vzorek dostatečně velký, relativní frekvence (tj. poměry mezi zkoumanými jevy) by měly zůstat zachovány. +Alternativou k promíchání při práci zejména s rozsáhlou konkordancí je vytváření náhodných vzorků (**Konkordance → Vzorek** ​resp. klávesová zkratka ''​M''​). Výhodou tohoto přístupu je zejména fakt, že se rozsáhlá konkordance zmenší na základě náhodného výběru na rozsah, který je lidskými silami analyzovatelný. ​Omezíme-li ​rozsah konkordance tímto způsobem, ovlivní to samozřejmě absolutní frekvence výsledků. Pokud je ovšem vzorek dostatečně velký, relativní frekvence (tj. poměry mezi zkoumanými jevy) by měly zůstat zachovány.
  
 +Možnostem vytváření vzorků se věnuje [[kurz:​vytvareni_vzorku|specializovaný návod]] v rámci manuálu.
 ===== Popis dotazu ===== ===== Popis dotazu =====
  
  
-[{{:​manualy:​kontext:​popis-dotazu.png?​direct&​300|Popis složitějšího dotazu}}]+[{{:​manualy:​kontext:​popis-dotazu.png?​direct&​300|Popis složitějšího dotazu }}] 
  
 +Funkce **Konkordance → Popis dotazu** zobrazí jednak kompletní zadání aktuálního dotazu (včetně zvoleného korpusu a všech podmínek), dále pak i každou další operaci, která změnila podobu nebo rozsah konkordance. Uživatel má zároveň možnost se k jednotlivým krokům a mezifázím vracet a obnovit tak podobu konkordance z kteréhokoli kroku.
  
-Funkce ​**Popis dotazu** zobrazí jednak kompletní zadání aktuálního ​dotazu (včetně zvoleného korpusu a všech podmínek)dále pak i každou další operaci, která změnila podobu nebo rozsah konkordance. Uživatel má zároveň možnost se k jednotlivým krokům a mezifázím vracet a obnovit tak podobu konkordance z kteréhokoli kroku.+Nadto umožňuje volba **Editovat** změnit parametry ​dotazu ​přímo nad vyhledanou konkordancí ​(bez nutnosti iniciovat nový dotaz). Tuto funkci oceníte zejména ​případě, že chcete původní dotaz zpřesnit či doladit.
  
-Popis dotazu tak představuje komplexnější a obecnější variantu prostého //​Undo// ​(viz níže), které je schopné vždy pouze jednoho kroku zpět. Umožňuje také přesnou specifikaci dotazu pro pozdější využití, např. ve výzkumné zprávě, vědecké práci apod.+Popis dotazu tak představuje komplexnější a obecnější variantu prostého ​**Zpět** (//Undo//), které je schopné vždy pouze jednoho kroku nazpět. Umožňuje také přesnou specifikaci dotazu pro pozdější využití, např. ve výzkumné zprávě, vědecké práci apod.
  
 ===== Archivovat dotaz ===== ===== Archivovat dotaz =====
  
-Funkce **Archivovat dotaz** umožňuje zadaný dotaz pojmenovat a trvale jej uložit do historie dotazů (zobrazí se pod volbou **Dotaz → Předchozí dotazy**). Ukládá se přitom kompletní stav formuláře,​ tedy např. i vybrané typy textů.+Funkce **Konkordance → Archivovat dotaz** umožňuje zadaný dotaz pojmenovat a trvale jej uložit do historie dotazů (zobrazí se pod volbou **Dotaz → Předchozí dotazy**). Ukládá se přitom kompletní stav formuláře,​ tedy např. i vybrané typy textů.
  
 ===== Zpět ===== ===== Zpět =====
  
-Funkce **Konkordance → Zpět** podobně jako v jiných programech vrátí zpět poslední provedenou akci (používaný je také anglický ekvivalent //Undo//). V našem případě se tato funkce omezuje pouze na operace, které ovlivňují konkordanci (tzn. filtrování,​ třídění,​ promíchávání apod.). Nevztahuje se na uživatelská nastavení a možnosti zobrazení.+Funkce **Konkordance → Zpět** podobně jako v jiných programech vrátí zpět poslední provedenou akci (používá se také anglický ekvivalent //Undo//). V našem případě se tato funkce omezuje pouze na operace, které ovlivňují konkordanci (tzn. filtrování,​ třídění,​ promíchávání apod.). Nevztahuje se na uživatelská nastavení a možnosti zobrazení.