Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
manualy:kontext:kolokace [2018/08/08 14:18]
Jan Kocek
manualy:kontext:kolokace [2018/11/05 23:20] (aktuální)
Michal Škrabal [Menu: Kolokace]
Řádek 8: Řádek 8:
 Pro identifikaci kolokací se používají [[pojmy:​asociacni_miry|asociační míry]], v současnosti se v rozhraní KonText využívá těchto 8 základních:​ t-score, MI, MI3, log likelihood, min. citlivost, logDice, MI.log_f a relativní frekvence. Každá z měr je citlivá na jiný typ slovního spojení a každá v některých případech selhává, je proto obecně doporučeníhodné míry kombinovat a porovnávat jejich výstupy. Výsledkem statistické analýzy pomocí asociačních měr je seznam kolokačních **kandidátů**,​ o jejichž skutečné kolokační platnosti musí rozhodnout až badatel. Pro identifikaci kolokací se používají [[pojmy:​asociacni_miry|asociační míry]], v současnosti se v rozhraní KonText využívá těchto 8 základních:​ t-score, MI, MI3, log likelihood, min. citlivost, logDice, MI.log_f a relativní frekvence. Každá z měr je citlivá na jiný typ slovního spojení a každá v některých případech selhává, je proto obecně doporučeníhodné míry kombinovat a porovnávat jejich výstupy. Výsledkem statistické analýzy pomocí asociačních měr je seznam kolokačních **kandidátů**,​ o jejichž skutečné kolokační platnosti musí rozhodnout až badatel.
  
-Předpokládejme,​ že jsme v korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]] vytvořili konkordanci lemmatu //dřevo//. Po kliknutí na položku **Kolokace → Vlastní** v menu se zobrazí zadávací formulář kolokační analýzy. V něm je možné specifikovat následující hodnoty hledání kolokací v rámci vytvořené konkordance:​+Předpokládejme,​ že jsme v korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]] vytvořili konkordanci lemmatu //dřevo//. Po kliknutí na položku **Kolokace → Vlastní** ​(lze využít též klávesovou zkratku ''​Shift''​ + ''​C''​) ​v menu se zobrazí zadávací formulář kolokační analýzy. V něm je možné specifikovat následující hodnoty hledání kolokací v rámci vytvořené konkordance:​
  
   - **Atribut**:​ volba [[pojmy:​atributy_pozicni|pozičního atributu]] kolokátu (můžeme hledat lemmata v okolí lemmatu //dřevo//, nebo slovní tvary, popř. jakýkoli jiný z dostupných atributů)   - **Atribut**:​ volba [[pojmy:​atributy_pozicni|pozičního atributu]] kolokátu (můžeme hledat lemmata v okolí lemmatu //dřevo//, nebo slovní tvary, popř. jakýkoli jiný z dostupných atributů)