Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kurz:zobrazeni_dotazu [2018/08/06 15:15]
Václav Cvrček [Vnitřní struktura korpusu]
kurz:zobrazeni_dotazu [2018/08/15 16:54]
Jan Kocek
Řádek 24: Řádek 24:
 first_published="​1994"​ translator="​Hrubý,​ Jiří"​ srclang="​en:​ angličtina"​ authsex="​M:​ muž" transsex="​M:​ muž" txtype_group="​FIC:​ beletrie"​ first_published="​1994"​ translator="​Hrubý,​ Jiří"​ srclang="​en:​ angličtina"​ authsex="​M:​ muž" transsex="​M:​ muž" txtype_group="​FIC:​ beletrie"​
 txtype="​NOV:​ próza"​ genre_group="​X:​ neuvedeno"​ genre="​X:​ neuvedeno"​ medium="​B:​ kniha" periodicity="​NP:​ neperiodická publikace"​ txtype="​NOV:​ próza"​ genre_group="​X:​ neuvedeno"​ genre="​X:​ neuvedeno"​ medium="​B:​ kniha" periodicity="​NP:​ neperiodická publikace"​
-audience="​GEN:​ obecné publikum"​ isbnissn="​80-85769-35-2"​ +audience="​GEN:​ obecné publikum"​ isbnissn="​80-85769-35-2"​ biblio="​McInerney,​ Jay (1994): Zářivá světla velkoměsta. Překlad: Hrubý, Jiří. ​ 
-biblio="​McInerney,​ Jay (1994): Zářivá světla velkoměsta. Překlad: Hrubý, Jiří. Praha: Volvox Globator."​ id="​zarsvvel">​+Praha: Volvox Globator."​ id="​zarsvvel">​
 <text section=""​ section_orig=""​ author=""​ id="​zarsvvel:​1">​ <text section=""​ section_orig=""​ author=""​ id="​zarsvvel:​1">​
 ... ...
Řádek 74: Řádek 74:
 Vpravo na zelené liště lze postupně listovat mezi jednotlivými stránkami konkordance,​ případně je možné zadat konkrétní číslo stránky a na tu přímo přejít. Vpravo na zelené liště lze postupně listovat mezi jednotlivými stránkami konkordance,​ případně je možné zadat konkrétní číslo stránky a na tu přímo přejít.
  
-Mezi konkordancí a menu vidíme tzv. **drobečkovou navigaci**. Oceníme ji především u složitějších,​ vícefázových dotazů (ty si nicméně ponechme do pozdějších lekcí): slouží jednak k snazší orientaci, jednak nám umožnuje vrátit se do kterékoliv fáze a dotaz podle potřeby modifikovat.  ​+Mezi konkordancí a menu vidíme tzv. **drobečkovou navigaci**. Oceníme ji především u složitějších,​ vícefázových dotazů (ty si nicméně ponechme do pozdějších lekcí): slouží jednak k snazší orientaci, jednak nám umožnuje vrátit se do kterékoliv fáze dotazu ​a podle potřeby ​jej modifikovat.  ​
  
-[{{:​kurz:​prvni_pohled_na_konkordanci.png?​900|}}]+[{{:​kurz:​prvni_pohled_na_konkordanci.png?​896|}}]
  
  
 ===== Rychlé zobrazení informací o textu a rozšíření kontextu ===== ===== Rychlé zobrazení informací o textu a rozšíření kontextu =====
  
-Vyhledejme si výše probíranou kombinaci slov ''​Když školení skončilo''​ -- typ dotazu //​Základní//,​ korpus [[cnk:syn2010|SYN2010]]. Výsledkem bude jediný konkordanční řádek a vyhledaná kombinace -- [[pojmy:​kwic|KWIC]] -- bude barevně zvýrazněná. ​+Vyhledejme si výše probíranou kombinaci slov ''​Jak jsi vlastně zbankrotoval''​ -- typ dotazu //​Základní//,​ korpus [[cnk:syn2015|SYN2015]]. Výsledkem bude jediný konkordanční řádek a vyhledaná kombinace -- [[pojmy:​kwic|KWIC]] -- bude barevně zvýrazněná. ​
  
 Pokud potřebujeme analyzovat širší kontext určitého KWICu, lze ho vyvolat kliknutím přímo na vybraný růžově zobrazený KWIC. V dolní části obrazovky se zobrazí okno s širším kontextem, který je možné pomocí šipek ještě zvětšovat (ne však donekonečna). ​ Pokud potřebujeme analyzovat širší kontext určitého KWICu, lze ho vyvolat kliknutím přímo na vybraný růžově zobrazený KWIC. V dolní části obrazovky se zobrazí okno s širším kontextem, který je možné pomocí šipek ještě zvětšovat (ne však donekonečna). ​
  
-[{{:kurz:konkordance_kdyz_skoleni_skoncilo_rozsirenikontextu.png?1000|Rozšíření kontextu po kliknutí na KWIC}}]+[{{:kurz:rozsireni_kontextu.png?896|Rozšíření kontextu po kliknutí na KWIC }}]
  
-Ve výchozím nastavení vidíme vlevo modře zvýrazněný název ​opusu (textu), z něhož daná kombinace slov pochází. Další informace (např. o autorovi, roku vydání, zdrojovém jazyku nebo u mluvených korpusů o věku mluvčích či geografické oblasti) lze zobrazit kliknutím na tento modrý text. V dolní části obrazovky se objeví barevné pole, v němž jsou všechny údaje o textu, z něhož ukázka pochází, sumarizovány. Toto pole zavřeme kliknutím na křížek v jeho horní části.+Ve výchozím nastavení vidíme vlevo modře zvýrazněný název ​dokumentu, z něhož daná kombinace slov pochází. Další informace (např. o autorovi, roku vydání, zdrojovém jazyku nebo u mluvených korpusů o věku mluvčích či geografické oblasti) lze zobrazit kliknutím na tento modrý text. V dolní části obrazovky se objeví barevné pole, v němž jsou všechny údaje o textu, z něhož ukázka pochází, sumarizovány. Toto pole zavřeme kliknutím na křížek v jeho horní části.
  
-[{{:kurz:holmes-metadata.png?​1000|Zobrazení podrobných metainformací o textu}}]+[{{:​kurz:​metadata.png?​896|Zobrazení podrobných metainformací o textu }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
  
-Zdá se vám takovéto bližší seznámení s konkordancí dostatečné?​ Budiž, ale někdy můžete potřebovat změnu parametrů zobrazení u všech řádků. A jelikož toto školení ještě zdaleka nekončí, naučíme se nastavit si i jiné výchozí zobrazení, šité na míru vašim potřebám. 
  
 ===== Možnosti zobrazení konkordance ===== ===== Možnosti zobrazení konkordance =====
  
-V [[manualy:​kontext:​index|menu]] si vybereme položku [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni|Zobrazení]],​ kde se skrývají všechny možnosti nastavení konkordance. Zde si ukážeme pouze nejčastěji používané volby.+V [[manualy:​kontext:​index|menu]] si vybereme položku [[manualy:​kontext:​zobrazeni|Zobrazení]],​ kde se skrývají všechny možnosti nastavení konkordance. Zde si ukážeme pouze nejčastěji používané volby.
  
-==== Jak změnit rozsah konkordančního řádku====+==== Jak změnit rozsah konkordančního řádku ====
  
-Chcete vidět širší kontext KWICu nežli defaultně nastavených 10 [[pojmy:​pozice|pozic]] (vlevo a vpravo)? V horním menu zvolíme **Zobrazení → [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni#​obecne_volby_zobrazeni_konkordance|Obecné volby zobrazení]]** a do formuláře zadáme požadovanou šířku kontextu v počtu pozic. Výsledek ovšem nebude nutně přehlednější,​ nastavení příliš širokého kontextu může být spíše kontraproduktivní. Rozmezí 10–15 pozic většinou plně dostačuje. Dále je dobré vědět, že běžný uživatel má limit pro rozšiřování kontextu maximálně 50 pozic. +Chcete vidět širší kontext KWICu nežli defaultně nastavených 10 [[pojmy:​pozice|pozic]] (vlevo a vpravo)? V horním menu zvolíme **Zobrazení → [[manualy:​kontext:​zobrazeni#​obecne_volby_zobrazeni_konkordance|Obecné volby zobrazení]]** a do formuláře zadáme požadovanou šířku kontextu v počtu pozic. Výsledek ovšem nebude nutně přehlednější,​ nastavení příliš širokého kontextu může být spíše kontraproduktivní. Rozmezí 10–15 pozic většinou plně dostačuje. Dále je dobré vědět, že běžný uživatel má limit pro rozšiřování kontextu maximálně 50 pozic. 
-==== Jak zobrazit celé věty s KWICem====+==== Jak zobrazit celé věty s KWICem ====
  
 Možná vás ze všeho nejvíc mate zobrazení zarovnané na střed podle KWICu a ignorující hranice vět. Možná vás ze všeho nejvíc mate zobrazení zarovnané na střed podle KWICu a ignorující hranice vět.
-Pak si přepněte zobrazení pomocí položky **Zobrazení → KWIC/​Věta**. ​Funguje vám to? A je orientace při zobrazení vět snazší? Pokud ano, zvolené nastavení se aplikuje na všechny budoucí dotazy -- pokud ne, jednoduše ho znovu přepněte zpět.+Pak si přepněte zobrazení pomocí položky **Zobrazení → KWIC/​Věta**. ​Je orientace při zobrazení vět snazší? Pokud ano, zvolené nastavení se aplikuje na všechny budoucí dotazy -- pokud ne, jednoduše ho znovu přepněte zpět.
  
 [{{:​kurz:​zobrazeniveta.png?​direct&​700 |Zobrazení konkordance po větách}}] [{{:​kurz:​zobrazeniveta.png?​direct&​700 |Zobrazení konkordance po větách}}]
  
  
-==== Jak zobrazit dostupné metainformace====+==== Jak zobrazit dostupné metainformace ====
  
-Jelikož se korpusy zpřístupňované rozhraním KonText liší svou povahou i způsobem zpracování,​ nejsou dostupné informace o původu textů či členění do strukturních jednotek totožné. K zobrazení metainformací se dostanete opět přes volbu **Zobrazení → [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni#atributy_struktury_a_metainformace|Korpusová nastavení]]**,​ která umožňuje nejpodrobnější vyladění zobrazovaných dat.+Jelikož se korpusy zpřístupňované rozhraním KonText liší svou povahou i způsobem zpracování,​ nejsou dostupné informace o původu textů či členění do strukturních jednotek totožné. K zobrazení metainformací se dostanete opět přes volbu **Zobrazení → [[manualy:​kontext:​zobrazeni#korpusova_nastaveni|Korpusová nastavení]]**,​ která umožňuje nejpodrobnější vyladění zobrazovaných dat.
  
-Pro názornost uveďme příklad -- u každé konkordance chceme zobrazit název díla, autora a rok vydání, u každého KWICu pak chceme zobrazit i jeho tag. Ve formuláři v menu **Zobrazení → Korpusová nastavení** stačí zaškrtnout zkratky odkazující k příslušným kategoriím -- některé jsou celkem intutivní (''​rokvyd''​),​ kvůli jiným se možná budete muset podívat do [[seznamy:​index#​zkratky_a_kody|zvláštního seznamu]]. ​+Pro názornost uveďme příklad -- u každé konkordance chceme zobrazit název díla, autora a rok vydání, u každého KWICu pak chceme zobrazit i jeho tag. Ve formuláři v menu **Zobrazení → Korpusová nastavení** stačí zaškrtnout zkratky odkazující k příslušným kategoriím -- některé jsou celkem intutivní (''​pubyear''​),​ kvůli jiným se možná budete muset podívat do [[seznamy:​index#​zkratky_a_kody|zvláštního seznamu]]. ​
  
 Ve výběru pozičních atributů nezapomeneme zaškrtnout tag (spolu s volbou, která ho zobrazí pouze u klíčového slova, nikoli u všech slov v dané konkordanci). Ve výběru pozičních atributů nezapomeneme zaškrtnout tag (spolu s volbou, která ho zobrazí pouze u klíčového slova, nikoli u všech slov v dané konkordanci).
  
-[{{:​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni2.png?​500 |Formulář možností zobrazení}}]+[{{:​manualy:​kontext:​moznosti-zobrazeni2.png?​700 |Formulář možností zobrazení }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 127: Řádek 126:
 [{{:​kurz:​moznostizobrazeni_konkordance.png?​900 |Konkordanční řádky se zobrazením jmen autorů a roku vydání a tagu (aplikovaného na KWIC)}}] [{{:​kurz:​moznostizobrazeni_konkordance.png?​900 |Konkordanční řádky se zobrazením jmen autorů a roku vydání a tagu (aplikovaného na KWIC)}}]
  
-==== Jak zobrazit dialog v mluvených korpusech==== +==== Jak zobrazit dialog v mluvených korpusech ==== 
-Chcete se lépe orientovat v mluveném dialogu? ​Výchozí zobrazení, které dostanete při kliknutí na KWIC, je lineární a většinou rychlé orientaci či porozumění příliš nepomáhá. Lepší je zobrazit si dialog tak, aby v každém novém řádku byl jiný mluvčí. Přepnutím Výchozího zobrazení na Promluvy získáte právě takové setřídění. V zobrazení promluv jsou také snáze rozpoznatelné překryvy, tj. simultánní hovor dvou mluvčích. Najdete překryv na obou obrázcích?​+Výchozí zobrazení ​rozšířeného kontextu, které dostanete při kliknutí na KWIC, je lineární a většinou rychlé orientaci či porozumění příliš nepomáhá. Lepší je zobrazit si dialog tak, aby v každém novém řádku byl jiný mluvčí. Přepnutím ​**Výchozího zobrazení** na **Promluvy** získáte právě takové setřídění. V zobrazení promluv jsou také snáze rozpoznatelné překryvy, tj. simultánní hovor dvou mluvčích. Najdete překryv na obou obrázcích?​
    
 [{{:​kurz:​dialog_vz.png | Výchozí zobrazení rozšířeného dialogu}}] [{{:​kurz:​dialog_vz.png | Výchozí zobrazení rozšířeného dialogu}}]
Řádek 136: Řádek 135:
 Všechna data, která už umíme vyhledat, si můžeme také uložit. Možnosti, které export dat z našeho manažeru nabízí, shrnuje příslušný oddíl [[manualy:​kontext:​ulozit|manuálu]]. Výhodné je data ukládat do formátu XLSX (Excel), ten nám totiž umožňuje jednoduchou práci s jednotlivými řádky. Volba **Uložit → Vlastní** poskytuje možnost vlastního nastavení exportu dat, ať už jde o připojení hlavičky, číslování řádků, rozsah ukládaných řádků či jiné volby. Všechna data, která už umíme vyhledat, si můžeme také uložit. Možnosti, které export dat z našeho manažeru nabízí, shrnuje příslušný oddíl [[manualy:​kontext:​ulozit|manuálu]]. Výhodné je data ukládat do formátu XLSX (Excel), ten nám totiž umožňuje jednoduchou práci s jednotlivými řádky. Volba **Uložit → Vlastní** poskytuje možnost vlastního nastavení exportu dat, ať už jde o připojení hlavičky, číslování řádků, rozsah ukládaných řádků či jiné volby.
  
-==== Co všechno ​můžu ​exportovat====+==== Co všechno ​lze exportovat ====
  
 Exportovat můžete vždy, když je aktivní (tj. černě zbarvená) volba **Uložit**. Ukládat samozřejmě můžete nejen konkordanční řádky, ať už neupravené nebo třeba setříděné,​ ale také výsledky frekvenční distribuce a kolokační analýzy, o kterých bude řeč v dalších lekcích. Jak vidíte na obrázku níže, volba **Uložit** je aktivní. Exportovat můžete vždy, když je aktivní (tj. černě zbarvená) volba **Uložit**. Ukládat samozřejmě můžete nejen konkordanční řádky, ať už neupravené nebo třeba setříděné,​ ale také výsledky frekvenční distribuce a kolokační analýzy, o kterých bude řeč v dalších lekcích. Jak vidíte na obrázku níže, volba **Uložit** je aktivní.
Řádek 143: Řádek 142:
  
  
-==== Nač jsou jednotlivé formáty dobré====+==== Nač jsou jednotlivé formáty dobré ====
  
 Při exportu dat si můžete vybrat ze čtyř různých formátů: Při exportu dat si můžete vybrat ze čtyř různých formátů:
Řádek 155: Řádek 154:
 Pokud výsledek **nebudete** chtít zpracovávat v tabulkovém editoru, uložte si ho v tomto formátu. [[pojmy:​kwic|KWIC]] zůstane oddělen tabulátory a jednotlivé konkordance budou na samostatných řádcích. Pokud výsledek **nebudete** chtít zpracovávat v tabulkovém editoru, uložte si ho v tomto formátu. [[pojmy:​kwic|KWIC]] zůstane oddělen tabulátory a jednotlivé konkordance budou na samostatných řádcích.
  
-<WRAP round tip 75%> 
-TIPY: 
-  * Uložte si své konkordance ve formátu .txt.  
-  * Zjistěte, jaký program váš počítač automaticky zvolí pro otvírání. Notepad -- poznámkový blok? Nebo třeba WordPad či některý produkt řady MS Office? 
-  * Jsou konkordance na samostatných řádcích? Zobrazuje se vám správně diakritika? 
-  * V případě jakýchkoli potíží vřele doporučujeme,​ abyste si nainstalovali nějaký volně šiřitelný textový editor (např. [[http://​notepad-plus-plus.org/​|Notepad++]]) a data si zobrazovali v něm. 
-</​WRAP>​ 
  
 +== Extensible Markup Language: .xml ==
  
-<wrap lo>​**Extensible Markup Language: .xml** +Tento formát je určen především pro pokročilé uživatele. Takto uložená data nelze otevřít v tabulkových editorech ani s nimi nelze pracovat jako s čistým textem.
-\\ +
-Tento formát je určen především pro pokročilé uživatele. Takto uložená data nelze otevřít v tabulkových editorech ani s nimi nelze pracovat jako s čistým textem.</​wrap>​+
  
 ==== Uložení konkordance ==== ==== Uložení konkordance ====