Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kurz:hledani_v_paralelnim_korpusu [2018/08/08 14:58]
Václav Cvrček [Další možné využití korpusu InterCorp: falešní přátelé]
kurz:hledani_v_paralelnim_korpusu [2021/04/19 14:35] (aktuální)
Michal Škrabal [Specifika vyhledávání v paralelním korpusu]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Specifika vyhledávání v paralelním korpusu ======+====== Specifika vyhledávání v paralelním korpusu ====== 
  
-Z výchozího rozcestníku, který obsahuje seznam všech dostupných korpusů, vybereme štítek [[cnk:intercorp|InterCorp]] a pak první jazyk, např. **InterCorp v10 - Czech** (případně jinou jeho verzi, doporučujeme nicméně pracovat vždy s tou nejnovější).+Z výchozího rozcestníku, který obsahuje seznam všech dostupných korpusů, vybereme štítek [[cnk:intercorp|InterCorp]] a pak první jazyk, např. **InterCorp v11 - Czech** (případně jinou jeho verzi, doporučujeme nicméně pracovat vždy s tou nejnovější).
  
-Takto je možné hledat pouze v českých textech zahrnutých do InterCorpu, primárně nás však budou zajímat paralelní konkordance. K tomu je zapotřebí přidat další jazyk. V sekci **Zarovnané korpusy** si vybereme druhý jazyk (případně jazyky další), který se má zobrazovat v rámci jednoho dotazu, např. **InterCorp v10 - English**. Nově přidaný jazyk se objeví v samostatném rámečku, který lze pomocí modrého křížku vpravo opět smazat.+Takto je možné hledat pouze v českých textech zahrnutých do InterCorpu, primárně nás však budou zajímat paralelní konkordance. K tomu je zapotřebí přidat další jazyk. V sekci **Zarovnané korpusy** si vybereme druhý jazyk (případně jazyky další), který se má zobrazovat v rámci jednoho dotazu, např. **InterCorp v11 - English**. Nově přidaný jazyk se objeví v samostatném rámečku, který lze pomocí modrého křížku vpravo opět smazat.
  
-První možností je zadat dotaz pouze do prvního jazyka. Budeme-li hledat například všechny překlady slova //pravda//, zadáme do prvního jazyka jako [[kurz:prvni_dotaz#nac_je_ktery_typ_dotazu_vhodny|typ dotazu]] **Lemma** //pravda// a dotaz na druhý jazyk necháme prázdný.+První možností je zadat dotaz pouze do prvního jazyka. Budeme-li hledat například všechny překlady slova //pravda//, zadáme do prvního jazyka tento výraz s výchozím atributem **lemma** a dotaz na druhý jazyk necháme prázdný.
  
-[{{ic_vyber.png?direct&300|Výběr korpusu FIXME}}] +[{{ic_vyber.png?direct&300|Výběr korpusu }}] 
-[{{lemma_pravda.png?direct&300|Zadání dotazu na lemma //pravda// FIXME}}]+[{{lemma_pravda.png?direct&300|Zadání dotazu na lemma //pravda// }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
  
-Analýzou paralelních konkordancí následně můžeme dojít k tomu, že nejčastějším ekvivalentem českého lemmatu //pravda// v angličtině je adjektivní //true// a substantivní //truth//.((Podobné výsledky zprostředkovává i nástroj [[manualy:treq|Treq]])).+Analýzou paralelních konkordancí následně můžeme dojít k tomu, že nejčastějším ekvivalentem českého lemmatu //pravda// v angličtině jsou adjektivní tvary //right// a //true// a substantivní //truth//. Podobné výsledky zprostředkovává i nástroj [[manualy:treq|Treq]] -- 5 nejčastějších ekvivalentů z této databáze se objeví v Kontextu nalevo od paralelních konkordancí. Okénko s rozšiřujícími informacemi lze zavřít (a znovu otevřítkliknutím na modrou ikonku vlevo nahoře, případně stisknutím klávesy ''E''.
  
-[{{konkordance_lemma_pravda.png?direct&600|Vyhodnocení dotazu na lemma //pravda// v češtině FIXME}}]+[{{konkordance_lemma_pravda.png?direct&600|Vyhodnocení dotazu na lemma //pravda// v češtině }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 21: Řádek 21:
 Pokud chceme prozkoumat věty, kde je //pravda// přeložena jako //truth//, můžeme položit dotaz v obou jazycích. Výsledek je pak omezen pouze na seznam konkordančních řádků, kde se objevují obě hledaná slova (nikoliv však nutně jako vzájemné ekvivalenty). Výsledná konkordance by měla vypadat takto: Pokud chceme prozkoumat věty, kde je //pravda// přeložena jako //truth//, můžeme položit dotaz v obou jazycích. Výsledek je pak omezen pouze na seznam konkordančních řádků, kde se objevují obě hledaná slova (nikoliv však nutně jako vzájemné ekvivalenty). Výsledná konkordance by měla vypadat takto:
  
-[{{konkordance_pravda_truth.png?direct&600|Konkordance českého lemmatu //pravda// a anglického //truth// FIXME}}]+[{{konkordance_pravda_truth.png?direct&600|Konkordance českého lemmatu //pravda// a anglického //truth// }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 28: Řádek 28:
 Ve dvou sloupcích vidíme segmenty (věty nebo spojení vět), které odpovídají našemu dotazu v obou jazycích. Tmavším pozadím je označen sloupec, který je aktivní a s nímž můžeme dále pracovat (v našem případě čeština). Pokud bychom chtěli za aktivní sloupec označit anglickou část, stačí kliknout na záhlaví sloupce. Veškeré statistické nástroje KonTextu (např. [[manualy:kontext:frekvencni_distribuce|frekvenční distribuce]] nebo [[manualy:kontext:kolokace|kolokace]]) pak pracují s takto vybraným sloupcem. Ve dvou sloupcích vidíme segmenty (věty nebo spojení vět), které odpovídají našemu dotazu v obou jazycích. Tmavším pozadím je označen sloupec, který je aktivní a s nímž můžeme dále pracovat (v našem případě čeština). Pokud bychom chtěli za aktivní sloupec označit anglickou část, stačí kliknout na záhlaví sloupce. Veškeré statistické nástroje KonTextu (např. [[manualy:kontext:frekvencni_distribuce|frekvenční distribuce]] nebo [[manualy:kontext:kolokace|kolokace]]) pak pracují s takto vybraným sloupcem.
  
-Pokud nás zajímají méně standardní překlady, můžeme dotaz položit obráceně. Na české straně vybereme lemma //pravda// a na anglické zvolíme lemma //truth// nebo //true// -- případně obojí: ''[lemma=%%"truth|true"%%]'' --, ale s volbou **NEobsahuje**.+Pokud nás zajímají méně standardní překlady, můžeme dotaz položit obráceně. Na české straně vybereme lemma //pravda// a na anglické zvolíme lemma //truth// nebo //true// -- případně obojí: ''[lemma=%%"truth|true"%%]'' --, ale s volbou **Příklad neobsahuje odpovídající výsledky**.
  
  
-[{{neobsahuje_lemma_truth_true.png?direct&300|Dotaz na lemma //pravda//, který neobsahuje lemmata  //true// či //truth// FIXME}}] +[{{neobsahuje_lemma_truth_true.png?direct&300|Dotaz na lemma //pravda//, který neobsahuje lemmata  //true// či //truth// }}] 
-[{{vysledek_neobsahuje.png?direct&480|Vyhodnocení dotazu na lemma //pravda//, který neobsahuje lemmata  //true// či //truth// FIXME}}]+[{{vysledek_neobsahuje.png?direct&480|Vyhodnocení dotazu na lemma //pravda//, který neobsahuje lemmata  //true// či //truth// }}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Řádek 50: Řádek 50:
   * Korpusy jednotlivých jazyků se výrazně liší co do složení textových typů i žánrů, většinou tedy nejsou mezi sebou snadno srovnatelné.   * Korpusy jednotlivých jazyků se výrazně liší co do složení textových typů i žánrů, většinou tedy nejsou mezi sebou snadno srovnatelné.
   * Velikost korpusu nekoreluje s počtem mluvčích daného jazyka (s jeho „velikostí“), je dána dostupností textů a aktivitou koordinačního týmu pro daný jazyk.   * Velikost korpusu nekoreluje s počtem mluvčích daného jazyka (s jeho „velikostí“), je dána dostupností textů a aktivitou koordinačního týmu pro daný jazyk.
-  * U textů se značkami a lemmaty mohou přímočaře formulované dotazy na spřežková slova zůstat bez odpovědi. To se týká například anglických tvarů //can’t// nebo //I’m//, které tagger rozdělí na dvě slova (//ca n’t// a //I ’m//) s odpovídajícími lemmaty a značkami. Podobně je tomu i s polskými tvary typu //byłam// nebo //gdybyś//, rozdělenými na //była m// a //gdyby ś//). Je třeba počítat i s chybným rozdělením: //gdzie ś za Wisłą//. Dotaz na celou spřežku je nutné zadat jako **Fráze** a části spřežky oddělit mezerou.+  * U textů se značkami a lemmaty mohou přímočaře formulované dotazy na spřežková slova zůstat bez odpovědi. To se týká například anglických tvarů //can’t// nebo //I’m//, které tagger rozdělí na dvě slova (//ca n’t// a //I ’m//) s odpovídajícími lemmaty a značkami. Podobně je tomu i s polskými tvary typu //byłam// nebo //gdybyś//, rozdělenými na //była m// a //gdyby ś//). Je třeba počítat i s chybným rozdělením: //gdzie ś za Wisłą//. Dotaz na celou spřežku je nutné zadat v souladu s dělením podle příslušného taggeru a části spřežky oddělit mezerou.
   * Paralelní korpus InterCorp se liší od korpusů řady [[cnk:syn|SYN]] i [[pojmy:atributy_strukturni#strukturni_atributy_korpusu_intercorp|některými strukturními jednotkami]] a jejich atributy. (Na strukturní značky a atributy se lze podívat nebo si je zvolit k zobrazení volbou **[[manualy:kontext:moznosti_zobrazeni|Zobrazení →  Korpusová nastavení]]**.)   * Paralelní korpus InterCorp se liší od korpusů řady [[cnk:syn|SYN]] i [[pojmy:atributy_strukturni#strukturni_atributy_korpusu_intercorp|některými strukturními jednotkami]] a jejich atributy. (Na strukturní značky a atributy se lze podívat nebo si je zvolit k zobrazení volbou **[[manualy:kontext:moznosti_zobrazeni|Zobrazení →  Korpusová nastavení]]**.)
  
Řádek 142: Řádek 142:
 Hledání překladů lemmatu //Gesicht// jako //ksicht// a naopak v paralelním korpusu InterCorp v10 dává [[https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&pcq_pos_neg_intercorp_v10_de=pos&attr_vmode=visible&pagesize=40&align=intercorp_v10_de&q=~3EjE9A5VyG&viewmode=align&attrs=word&corpname=intercorp_v10_cs&refs=%3Ddoc.id&attr_allpos=kw&maincorp=intercorp_v10_cs|přes 170 dokladů]]. Jasné potvrzení o užitečnosti paralelních korpusů však poskytnou především výsledky pro dotaz čistě po //ksichtu//, kdy v konkordancích manuálně vyhledáme patřičné významové ekvivalenty: Hledání překladů lemmatu //Gesicht// jako //ksicht// a naopak v paralelním korpusu InterCorp v10 dává [[https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&pcq_pos_neg_intercorp_v10_de=pos&attr_vmode=visible&pagesize=40&align=intercorp_v10_de&q=~3EjE9A5VyG&viewmode=align&attrs=word&corpname=intercorp_v10_cs&refs=%3Ddoc.id&attr_allpos=kw&maincorp=intercorp_v10_cs|přes 170 dokladů]]. Jasné potvrzení o užitečnosti paralelních korpusů však poskytnou především výsledky pro dotaz čistě po //ksichtu//, kdy v konkordancích manuálně vyhledáme patřičné významové ekvivalenty:
  
-[{{vyberinterc_ksicht_a_ekvivalenty.png?direct&700|Konkordance se slovem //ksicht// FIXME - verze 10}}]+[{{vyberinterc_ksicht_a_ekvivalenty.png?direct&700|Konkordance se slovem //ksicht// - verze 10}}]
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>