Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
kurz:chvala_korpusu [2015/01/21 18:05]
Václav Cvrček (admin)
kurz:chvala_korpusu [2018/08/13 15:14]
Václav Cvrček [Hledáme veškerou interpunkci v mluveném korpusu (počet pozic obsazených slovy)]
Řádek 199: Řádek 199:
 Takový výsledek již lze považovat za směrodatný. Takový výsledek již lze považovat za směrodatný.
  
-Ještě poznámka: ačkoliv se různé mluvené korpusy liší, např. [[cnk:​schola2010|SCHOLA2010]] obsahuje interpunkci a rozdílné závorky pro různé typy komentářů ([[seznamy:pravidlaprepis]]), tento dotaz platí i pro něj:+Ještě poznámka: ačkoliv se různé mluvené korpusy liší, např. [[cnk:​schola2010|SCHOLA2010]] obsahuje interpunkci a rozdílné závorky pro různé typy komentářů ([[seznamy:index#​pravidla_pro_prepis|Pravidla pro přepis nahrávek]]), tento dotaz platí i pro něj:
  
 ^ korpus ^ celková velikost ^ počet nealfabetických výskytů ^ zbývající pozice obsazené slovními tvary ^ ^ korpus ^ celková velikost ^ počet nealfabetických výskytů ^ zbývající pozice obsazené slovními tvary ^
Řádek 205: Řádek 205:
  
 Odkaz na tento dotaz [[http://​bit.ly/​14kx4s2|naleznete zde]]. Odkaz na tento dotaz [[http://​bit.ly/​14kx4s2|naleznete zde]].
- 
 ===== 5. kontrastivní výzkum ===== ===== 5. kontrastivní výzkum =====