Nastavení

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:cnk:syn:verze7 [2018/12/20 13:48]
Michal Křen [Corpus SYN version 7]
en:cnk:syn:verze7 [2018/12/20 13:50]
Michal Křen [How to cite SYN version 7]
Line 52: Line 52:
  
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
-Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková,​ A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková,​ D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička,​ P. – Zasina, A.: Corpus SYN, version 7 from 29. 11. 2018. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Available online: http://​www.korpus.cz.+Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková,​ A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková,​ D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička,​ P. – Zasina, A.: //Corpus SYN, version 7 from 29. 11. 2018//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Available online: http://​www.korpus.cz.