Nastavení

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:cnk:syn:verze10 [2022/06/09 13:36]
Jan Křivan
en:cnk:syn:verze10 [2022/06/20 21:24] (current)
Michal Křen [How to cite SYN version 10]
Line 55: Line 55:
  
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
-Křen, M. – Cvrček, V. – Henyš, J. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Kocek, J. – Kováříková, D. – Křivan, J. – Milička, J. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Šindlerová, J. – Škrabal, M.: //Corpus SYN, version 10 from 22. 2. 2022//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2022. Available online: https://www.korpus.cz.+Křen, M. – Cvrček, V. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Kocek, J. – Kováříková, D. – Křivan, J. – Milička, J. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Šindlerová, J. – Škrabal, M.: //Corpus SYN, version 10 from 22. 2. 2022//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2022. Available online: https://www.korpus.cz.