Nastavení

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:cnk:link [2015/10/22 22:45]
Václav Horký created
en:cnk:link [2015/10/24 11:28] (current)
Václav Horký [Citing LINK] version in English
Line 31: Line 31:
  
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
-Cvrček, V. – Kováříková, D. – Mácha, J. – Křen, M.: //LINK: korpus odborných lingvistických textů, verze 6. 5. 2011//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2011. Available on-line: http://www.korpus.cz+Cvrček, V. – Kováříková, D. – Mácha, J. – Křen, M.: //LINK: korpus odborných lingvistických textů, version from May 2011//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2011. Available on-line: http://www.korpus.cz
 </WRAP> </WRAP>