AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:syn2020:agregat [2021/01/14 11:21] – [Tokenizace a morfologické značkování] Jan Křivancnk:syn2020:agregat [2022/01/03 14:05] (aktuální) – [Syntaktické značkování] Jan Křivan
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Korpus SYN2020: Agregáty ====== ====== Korpus SYN2020: Agregáty ======
  
-V korpusu SYN2020 je nově řešena problematika tzv. **agregátů**, slov, která se v češtině píšou jako jedno slovo, z pohledu syntaxe či určování gramatických kategorií se však chovají spíše jako slova dvě (výjimečně tři).+V korpusu SYN2020 je nově řešena problematika tzv. **agregátů**, slov, která se v češtině píšou jako jedno slovo, z pohledu syntaxe či určování gramatických kategorií se však chovají spíše jako slova dvě (výjimečně tři). V terminologii standardu [[https://universaldependencies.org/|Universal Dependencies]] se o těchto slovech mluví jako o "víceslovných tokenech", "multiword tokens".
  
 ===== Typy agregátů ===== ===== Typy agregátů =====
Řádek 32: Řádek 32:
  
 Hodnoty atributů u agregátů jsou tedy tzv. **multihodnoty** (pro daný token platí zároveň více hodnot atributu). V důsledku tohoto řešení lze (v pokročilém dotazu) hledat tokeny, které splňují zdánlivě nesmyslné podmínky, např. lemma tokenu je //proč// a zároveň //být// (%%[lemma = "proč" & lemma = "být"]%%) nebo je token adverbium a zároveň sloveso (%%[pos = "D" & pos = "V"]%%). Hodnoty atributů u agregátů jsou tedy tzv. **multihodnoty** (pro daný token platí zároveň více hodnot atributu). V důsledku tohoto řešení lze (v pokročilém dotazu) hledat tokeny, které splňují zdánlivě nesmyslné podmínky, např. lemma tokenu je //proč// a zároveň //být// (%%[lemma = "proč" & lemma = "být"]%%) nebo je token adverbium a zároveň sloveso (%%[pos = "D" & pos = "V"]%%).
 +
 +Poznámka: K dispozici je i zvláštní atribut ''sforma'' - syntaktický slovní tvar, který v rámci agregátu odpovídá jeho uspořádání (např. a|bych, se|s, na|ň), jinak je totožný s atributem ''word''. Atribut ''sforma'' je využit v syntaktickém značkování agregátů, viz níže.
  
 Chceme-li se z nějakého důvodu agregátům vyhnout, lze do pokročilého dotazu například přidat podmínku %%& tag != ".+\|.+"%% (tag neobsahuje "svislítko", tedy není to "multihodnota", není to "agregát"), například %%[lemma = "být" & tag != ".+\|.+"]%% vypíše všechny tvary slovesa //být// kromě "agregátů". Chceme-li se z nějakého důvodu agregátům vyhnout, lze do pokročilého dotazu například přidat podmínku %%& tag != ".+\|.+"%% (tag neobsahuje "svislítko", tedy není to "multihodnota", není to "agregát"), například %%[lemma = "být" & tag != ".+\|.+"]%% vypíše všechny tvary slovesa //být// kromě "agregátů".
Řádek 39: Řádek 41:
 Při zobrazení syntaktických stromů se jednotlivé části agregátů chovají jako samostatná syntaktická slova.  Při zobrazení syntaktických stromů se jednotlivé části agregátů chovají jako samostatná syntaktická slova. 
  
-Ve větě //aby ses měla nač vymluvit// jsou tři agregáty (//aby: aby|být//; //ses: se|být//; //nač: na|co//), celkem je tedy ve větě pět tokenů, ale osm syntaktických slov:+Ve větě //aby ses měla nač vymluvit// jsou tři agregáty (//aby: aby|být//; //ses: se|být//; //nač: na|co//), celkem je tedy ve větě pět tokenů, ale osm syntaktických slov (modrým písmem jsou v grafu vyznačeny hodnoty atributu ''sforma''):
  
 {{:cnk:syn2020:agregaty_syntax.png?250|Zobrazení agregátů v syntaktickém stromu }}\\ {{:cnk:syn2020:agregaty_syntax.png?250|Zobrazení agregátů v syntaktickém stromu }}\\