AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:struktura [2017/05/25 09:00]
Martina Waclawičová [Korpusy mluvené]
cnk:struktura [2021/02/17 20:10] (aktuální)
Václav Cvrček [Webové]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Struktura Českého národního korpusu ====== ====== Struktura Českého národního korpusu ======
  
-Korpusy ČNK [[pojmy:reprezentativnost|reprezentují]] buď [[pojmy:psany|psanou češtinu]]a to z pohledu [[pojmy:synchronni|synchronního]] nebo [[pojmy:diachronni|diachronního]], nebo češtinu [[cnk:struktura#korpusy_mluvene|mluvenou]], v níž máme k dispozici především data [[pojmy:synchronni|současná]]. Paralelní korpusy, které jsou rovněž součástí ČNK, umožňují analyzovat [[cnk:intercorp|jazyk překladů]]. Mimo tuto základní klasifikaci pak leží korpusy [[cnk:struktura#specializované|specializované]].+Korpusy ČNK [[pojmy:reprezentativnost|reprezentují]] buď [[pojmy:psany|psanou češtinu]] -- a to z pohledu [[pojmy:synchronni|synchronního]]nebo [[pojmy:diachronni|diachronního]] --anebo češtinu [[cnk:struktura#korpusy_mluvene|mluvenou]], v níž máme k dispozici především data [[pojmy:synchronni|současná]]. Paralelní korpusy, které jsou rovněž součástí ČNK, umožňují analyzovat [[cnk:intercorp|jazyk překladů]]. Mimo tuto základní klasifikaci pak leží korpusy [[cnk:struktura#specializované|specializované]].
  
 Ke korpusům lze přes různá [[pojmy:korpusovy_manazer|rozhraní]] (zvaná též korpusové manažery) -- v současnosti zejména [[manualy:kontext:index|KonText]]. Ke korpusům lze přes různá [[pojmy:korpusovy_manazer|rozhraní]] (zvaná též korpusové manažery) -- v současnosti zejména [[manualy:kontext:index|KonText]].
Řádek 9: Řádek 9:
 ==== Obecné ==== ==== Obecné ====
  
-Do řady [[SYN]] – tedy mezi **syn**chronní korpusy -- řadíme stomilionové žánrově vyvážené korpusy vytvářené s odstupem pěti let **[[SYN2015|SYN2015]]**, [[SYN2010|SYN2010]], [[SYN2005|SYN2005]], [[SYN2000|SYN2000]], i obsáhlejší (avšak žánrově nevyvážené) korpusy složené pouze z publicistických textů **[[SYN2013PUB|SYN2013PUB]]**, [[SYN2009PUB|SYN2009PUB]], [[SYN2006PUB|SYN2006PUB]]. Spojení všech těchto nezměnitelných, [[pojmy:lemma|lemmatizovaných]] a [[pojmy:anotace|anotovaných]] korpusů představuje největší korpus **[[SYN|SYN]]**.+Do řady [[SYN]] – tedy mezi **syn**chronní korpusy -- řadíme stomilionové žánrově vyvážené korpusy vytvářené s odstupem pěti let **[[SYN2020|SYN2020]]**, [[SYN2015|SYN2015]], [[SYN2010|SYN2010]], [[SYN2005|SYN2005]], [[SYN2000|SYN2000]], i obsáhlejší (avšak žánrově nevyvážené) korpusy složené pouze z publicistických textů **[[SYN2013PUB|SYN2013PUB]]**, [[SYN2009PUB|SYN2009PUB]], [[SYN2006PUB|SYN2006PUB]]. Spojení všech těchto nezměnitelných, [[pojmy:lemma|lemmatizovaných]] a [[pojmy:anotace|anotovaných]] korpusů představuje největší korpus **[[SYN|SYN]]**.
  
 Všechny korpusy řady SYN jsou od roku 2014 plně [[pojmy:referencni|referenční]], tj. neměnné. Korpus SYN je verzovaný, což znamená, že je referenční v jednotlivých verzích, které se vydávají každý rok. Všechny korpusy řady SYN jsou od roku 2014 plně [[pojmy:referencni|referenční]], tj. neměnné. Korpus SYN je verzovaný, což znamená, že je referenční v jednotlivých verzích, které se vydávají každý rok.
 +
 +==== Webové ====
 +
 +Korpusy, jejichž obsah tvoří texty, které jsou k dispozici na internetu, jsou použitelné jednak pro studium specifik internetové komunikace a jednak pro studium diskurzu. Za prvním účelem je v ČNK vyvíjena řada [[cnk:net|NET]], kde jsou texty odrážející charakteristické rysy polooficiální online komunikace (konkrétně zahrnuje diskusní fóra a osobní blogy). Studium aktuálního diskurzu a probíhajících jazykových změn umožňuje korpus [[cnk:online|ONLINE]], který je tvořen webovou žurnalistikou, sociálními sítěmi a diskusemi a který je každodenně aktualizován.
 +
 +Vedle toho ČNK hostuje několik webových korpusů, jejichž primárním cílem je zpřístupnit velké objemy dat, konkrétně skupinu srovnatelných korpusů řady [[cnk:aranea|Aranea]] pro 14 jazyků a řady WaC pro [[cnk:ukwac|angličtinu]], [[cnk:dewac|němčinu]], [[cnk:frwac|francouzštinu]] a [[cnk:itwac|italštinu]].
 +
  
 ==== Specializované ==== ==== Specializované ====
Řádek 21: Řádek 28:
 O neformální, dialogické, mluvené češtině se nejvíc dozvíme z korpusů řady [[ORAL|ORAL]]. Tvoří ji korpusy **[[ORAL2013|ORAL2013]]** (2,8 mil.), [[ORAL2008|ORAL2008]] (1 mil.) a [[ORAL2006|ORAL2006]] (1 mil.). Všechny korpusy řady ORAL obsahují řadu sociolingvistických informací o mluvčích. Pouze ORAL2013 nabízí data z celé ČR a přístup i ke zvukové stopě, ostatní korpusy mluvené češtiny obsahují transkripci, která zachycuje a zohledňuje vybrané jevy [[pojmy:mluveny|mluveného jazyka]]. Tuto linii následuje korpus [[ORTOFON|ORTOFON]]. O neformální, dialogické, mluvené češtině se nejvíc dozvíme z korpusů řady [[ORAL|ORAL]]. Tvoří ji korpusy **[[ORAL2013|ORAL2013]]** (2,8 mil.), [[ORAL2008|ORAL2008]] (1 mil.) a [[ORAL2006|ORAL2006]] (1 mil.). Všechny korpusy řady ORAL obsahují řadu sociolingvistických informací o mluvčích. Pouze ORAL2013 nabízí data z celé ČR a přístup i ke zvukové stopě, ostatní korpusy mluvené češtiny obsahují transkripci, která zachycuje a zohledňuje vybrané jevy [[pojmy:mluveny|mluveného jazyka]]. Tuto linii následuje korpus [[ORTOFON|ORTOFON]].
  
-Brněnskou češtinu z let 1994-1999 obsahuje v téměř pěti stech tisících slovech **[[BMK|Brněnský mluvený korpus]]**, **[[PMK|Pražský mluvený korpus]]** jakožto první korpus mluvené češtiny má téměř sedm set tisíc slov založených na nahrávkách z let 1988-1996.  +Brněnskou češtinu z let 1994--1999 obsahuje v téměř pěti stech tisících slovech **[[BMK|Brněnský mluvený korpus]]**, **[[PMK|Pražský mluvený korpus]]** jakožto první korpus mluvené češtiny má téměř sedm set tisíc slov založených na nahrávkách z let 1988--1996.  
  
 Specializovaný korpus vyučovacích hodin **[[SCHOLA2010|SCHOLA2010]]** obsahuje 790 000 slov pronesených o školních hodinách učiteli i žáky - mluva dětí a mládeže jinak v mluvených korpusech řady Oral zachycena není. Specializovaný korpus vyučovacích hodin **[[SCHOLA2010|SCHOLA2010]]** obsahuje 790 000 slov pronesených o školních hodinách učiteli i žáky - mluva dětí a mládeže jinak v mluvených korpusech řady Oral zachycena není.
  
-Korpus **[[cnk:dialekt|DIALEKT]]** prezentuje tradiční teritoriální dialekty zachycené na území celé České republiky pomocí přepisů nahrávek, které obsahují více než 19 000 slovních tvarů. Nahrávky pocházejí ze dvou obdobístarší zahrnuje dobu od konce 50. let do 80. let 20. století, do nové vrstvy jsou zařazeny nahrávky z období od 90. let 20. století až do současnosti. Nářeční materiál je zpracováván tak, že má dvě úrovně přepisu – dialektologickou a ortografickou.+Korpus **[[cnk:dialekt|DIALEKT]]** prezentuje tradiční teritoriální dialekty zachycené na území celé České republiky. Ve své první verzi obsahuje cca 100 000 slov a bude se postupně rozšiřovat. Nahrávky pocházejí ze dvou obdobístarší zahrnuje dobu od konce 50. let do 80. let 20. století, do nové vrstvy jsou zařazeny nahrávky z období od 90. let 20. století až do současnosti. Nářeční materiál je zpracováván tak, že má dvě úrovně přepisudialektologickou a ortografickou.
  
 ===== Diachronní korpus ===== ===== Diachronní korpus =====
  
-Korpus **[[diakorp|DIAKORP]]** je verzovaný (tj. [[pojmy:referencni|referenční]] v jednotlivých verzích) a doposud [[pojmy:lemma|nelemmatizovaný]] soubor textů pokrývajících sedm století vývoje češtiny. Texty v korpusu jsou transkribovány (nikoli transliterovány), což umožňuje v něm vyhledávat výskyty konkrétních tvarů a podob jednotlivých slov stejným způsobem jako v korpusu synchronním+Korpus **[[diakorp|DIAKORP]]** je verzovaný (tj. [[pojmy:referencni|referenční]] v jednotlivých verzích) a doposud [[pojmy:lemma|nelemmatizovaný]] soubor textů pokrývajících sedm století vývoje češtiny. Texty v korpusu jsou transkribovány (nikoli transliterovány), což umožňuje v něm vyhledávat výskyty konkrétních tvarů a podob jednotlivých slov stejným způsobem jako v korpusu synchronním. 
- +
-Ve stadiu výstavby je nářeční diachronní korpus [[cnk:dialekt|DIALEKT]]+
  
 ===== Cizojazyčné korpusy ===== ===== Cizojazyčné korpusy =====
Řádek 37: Řádek 42:
 ==== Jednojazyčné ==== ==== Jednojazyčné ====
  
-ČNK nezpřístupňuje pouze své vlastní korpusy, ale hostuje i řadu korpusů vytvořených jinde. Jedná se např. o **[[dotko|DOTKO]]** a **[[hotko|HOTKO]]**, nereferenční korpusy dolní a horní lužické srbštiny, které obsahují 12 a 36 milionů slov. Korpusy nejsou ani [[pojmy:lemma|lemmatizované]] ani [[pojmy:tag|morfologicky označkované]].+ČNK nezpřístupňuje pouze své vlastní korpusy, ale hostuje i řadu korpusů vytvořených jinde. Jedná se např. o **[[dotko|DOTKO]]** a **[[hotko|HOTKO]]**, nereferenční korpusy dolní a horní lužické srbštiny, které obsahují 12 a 36 milionů slov. Korpusy nejsou ani [[pojmy:lemma|lemmatizované]]ani [[pojmy:tag|morfologicky označkované]].
  
 V rozhraní Kontext jsou rovněž přístupné rozsáhlé webové korpusy vytvořené mimo ČNK:  V rozhraní Kontext jsou rovněž přístupné rozsáhlé webové korpusy vytvořené mimo ČNK: 
Řádek 48: Řádek 53:
 Paralelní vícejazyčný korpus [[cnk:intercorp|InterCorp]] slouží ke kontrastivnímu a translatologickému zkoumání. Obsahuje texty v několika jazykových mutacích (vždy je přítomna česká verze), které jsou k sobě vzájemně zarovnané po větách. InterCorp je verzovaný korpus, tj. zpětně plně dostupný v jednotlivých verzích, které přibývají zhruba jednou ročně. Paralelní vícejazyčný korpus [[cnk:intercorp|InterCorp]] slouží ke kontrastivnímu a translatologickému zkoumání. Obsahuje texty v několika jazykových mutacích (vždy je přítomna česká verze), které jsou k sobě vzájemně zarovnané po větách. InterCorp je verzovaný korpus, tj. zpětně plně dostupný v jednotlivých verzích, které přibývají zhruba jednou ročně.
  
-InterCorp se skládá ze dvou částí, a to jádra (core) a kolekce (collection). Jádrem korpusu InterCorp jsou převážně beletristické texty s ručními korekturami zarovnání. Kolekce jsou texty získané ve více jazycích, zpracované zarovnané automaticky.+InterCorp se skládá ze dvou částíjádra (//core//) a kolekcí (//collections//). Jádro korpusu InterCorp tvoří převážně beletristické texty s ručními korekturami zarovnání. Kolekce jsou tvořeny texty získanými ve více jazycích, zpracovanými zarovnanými automaticky.