Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:skript2012-prepis [2014/04/16 10:51]
Jan Kocek
cnk:skript2012-prepis [2014/04/16 10:57] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 57: Řádek 57:
   * Vyskytne-li se v textu obrázek (vlepený, kreslený, emotikon ap.), uvede se na příslušném místě kód se stručným (i víceslovným) popisem obrázku.\\ Např.: //šel tam pes <img pes>;\\ mám ráda chlupaté knedlíky <img chlupaté knedlíky>// .   * Vyskytne-li se v textu obrázek (vlepený, kreslený, emotikon ap.), uvede se na příslušném místě kód se stručným (i víceslovným) popisem obrázku.\\ Např.: //šel tam pes <img pes>;\\ mám ráda chlupaté knedlíky <img chlupaté knedlíky>// .
   * Není-li obrázek přímo v textu, kód je umístěn za nejbližší odstavec nebo na konec textu.   * Není-li obrázek přímo v textu, kód je umístěn za nejbližší odstavec nebo na konec textu.
-  * Emotikony se přepisují obvyklým způsobem; v korpusu jsou zastoupeny typy:\\ //<img :)>    <img :-)>    <img :(>    <img :o)>//.  +  * Emotikony se přepisují obvyklým způsobem; v korpusu jsou zastoupeny typy:\\ //<img :)>    <img <nowiki>:-)</nowiki>>    <img :(>    <img :o)>//.  
   * Stejný kód platí pro i vlepený text, např. novinový článek, na který žáci píší reakci. Do závorky je pak připsáno "text o" a stručně je text popsán.\\ Např.: <//img text o legalizaci lehkých drog//>.   * Stejný kód platí pro i vlepený text, např. novinový článek, na který žáci píší reakci. Do závorky je pak připsáno "text o" a stručně je text popsán.\\ Např.: <//img text o legalizaci lehkých drog//>.