Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:schola_vyhledavani_a_subkorpusy [2017/04/07 11:26]
Michal Škrabal [Přístup do korpusu přes rozhraní KonText]
cnk:schola_vyhledavani_a_subkorpusy [2018/07/30 15:47]
Michal Škrabal [Přístup do korpusu přes rozhraní KonText]
Řádek 9: Řádek 9:
 ==== Přístup do korpusu přes rozhraní KonText ==== ==== Přístup do korpusu přes rozhraní KonText ====
  
-Chceme-li vyhledávat v korpusu SCHOLA2010 pomocí [[https://​www.korpus.cz/​kontext|KonTextu]],​ zvolíme v synchronních mluvených korpusech Specializované a korpus SCHOLA2010. Dole klikneme na položku **Vybrat texty** a objeví se nám zaškrtávací pole s tabulkami (nabídka je vytvořena podle [[cnk:​sociolingvisticke_znacky_a_charakteristiky_v_korpusu_schola2010|Sociolingvistických a didaktických značek v korpusu SCHOLA2010]]). Jejich výběrem si můžeme dotaz omezit a vyhledat potřebné údaje. Jestliže si chceme vytvořit svůj subkorpus trvalého charakteru, postupujeme následujícím způsobem:+Chceme-li vyhledávat v korpusu SCHOLA2010 pomocí [[https://​www.korpus.cz/​kontext|KonTextu]],​ zvolíme v synchronních mluvených korpusech Specializované a korpus SCHOLA2010. Dole klikneme na položku **Omezit hledání** a objeví se nám zaškrtávací pole s tabulkami (nabídka je vytvořena podle [[cnk:​sociolingvisticke_znacky_a_charakteristiky_v_korpusu_schola2010|Sociolingvistických a didaktických značek v korpusu SCHOLA2010]]). Jejich výběrem si můžeme dotaz omezit a vyhledat potřebné údaje. Jestliže si chceme vytvořit svůj subkorpus trvalého charakteru, postupujeme následujícím způsobem:
  
 Př.: **subkorpus -- žáci** (mluvčí – všichni žáci z korpusu SCHOLA2010) Př.: **subkorpus -- žáci** (mluvčí – všichni žáci z korpusu SCHOLA2010)
Řádek 19: Řádek 19:
 Př.: **subkorpus -- Čechy** (všechny sondy z regionu Čechy) Př.: **subkorpus -- Čechy** (všechny sondy z regionu Čechy)
  
-Postupujeme stejným způsobem jako v předchozím případě. V nabídce sociolingvistických údajů zaškrtneme u značky doc.region položku **Čechy** a nezapomeneme do kolonky **Jméno ​nového subkorpusu** napsat jeho název ​– např. //Čechy//, dole potvrdíme kliknutím na **Vytvořit subkorpus**.+Postupujeme stejným způsobem jako v předchozím případě. V nabídce sociolingvistických údajů zaškrtneme u značky doc.region položku **Čechy** a nezapomeneme do kolonky **Název ​nového subkorpusu** napsat jeho jméno ​– např. //Čechy//, dole potvrdíme kliknutím na **Vytvořit subkorpus**.
  
 Na základě následujícího postupu si můžeme vytvořit subkorpusy na úrovni sondy – např. podle roků pořízení sondy, jednotlivých regionů (Čechy, nebo Morava), nářečních oblastí (středočeská,​ jihozápodočeská,​ východomoravská atd.), podle místa pořízení sondy (Praha atd.), velikosti sídla (nad 100 tis, méně než 5 tis. atd.) – dále na úrovni školy (ZŠ, G, SOŠ atd.), třídy nebo ročníku (1., 2, atd.), vyučovacího předmětu (Čjl, Ma, Fy atd.), vyučovací hodiny (1. hodina, 2. hodina atd.) a mluvčího (muž, žena; učitel, žák; věk mluvčího atd.). Na základě následujícího postupu si můžeme vytvořit subkorpusy na úrovni sondy – např. podle roků pořízení sondy, jednotlivých regionů (Čechy, nebo Morava), nářečních oblastí (středočeská,​ jihozápodočeská,​ východomoravská atd.), podle místa pořízení sondy (Praha atd.), velikosti sídla (nad 100 tis, méně než 5 tis. atd.) – dále na úrovni školy (ZŠ, G, SOŠ atd.), třídy nebo ročníku (1., 2, atd.), vyučovacího předmětu (Čjl, Ma, Fy atd.), vyučovací hodiny (1. hodina, 2. hodina atd.) a mluvčího (muž, žena; učitel, žák; věk mluvčího atd.).