Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:pmk [2013/12/05 02:42]
Olga Richterova Meziverze
cnk:pmk [2018/08/13 15:09]
Václav Cvrček [Související odkazy]
Řádek 11: Řádek 11:
 ^ Počet [[pojmy:atributy_strukturni#struktura_korpusu_mluvene_cestiny|nahrávek rozhovorů]] |  304 | ^ Počet [[pojmy:atributy_strukturni#struktura_korpusu_mluvene_cestiny|nahrávek rozhovorů]] |  304 |
 ^ Počet [[pojmy:atributy_strukturni#struktura_korpusu_mluvene_cestiny|promluv]] |  15 710 | ^ Počet [[pojmy:atributy_strukturni#struktura_korpusu_mluvene_cestiny|promluv]] |  15 710 |
-^ Počet mluvčích |  <fc #FF0000>není znám</fc> |   +^ Počet mluvčích |  <fc #FF0000>N/A</fc> |   
-^ Délka nahrávek v min. |  není známa |  +^ Délka nahrávek v min. |  <fc #FF0000>N/A</fc> |  
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 32: Řádek 32:
  
 **Promluvou** se v PMK označuje souvislý projev jednoho mluvčího (nepřerušovaný jiným mluvčím); v dialogu (označený jako N na posledním místě čtyřmístného kódu) je takto pojatých promluv vztahujících se k jednomu mluvčímu pochopitelně vždy víc. **Promluvou** se v PMK označuje souvislý projev jednoho mluvčího (nepřerušovaný jiným mluvčím); v dialogu (označený jako N na posledním místě čtyřmístného kódu) je takto pojatých promluv vztahujících se k jednomu mluvčímu pochopitelně vždy víc.
- 
-===== Jak citovat BMK ===== 
-<WRAP round tip 35%> 
-FIXME  
-</WRAP> 
- 
  
 ==== Poděkování ==== ==== Poděkování ====
  
 Autory PMK jsou v různých proporcích především Anna Adamovičová, František Čermák, Jiří Pešička, Josef Šimandl, Jitka Šonková, Petr Savický a Zdena Smetanová z UK FF; s nahrávkami pomáhala ovšem i řada studentů. Autory PMK jsou v různých proporcích především Anna Adamovičová, František Čermák, Jiří Pešička, Josef Šimandl, Jitka Šonková, Petr Savický a Zdena Smetanová z UK FF; s nahrávkami pomáhala ovšem i řada studentů.
 +
 +
 +===== Jak citovat PMK =====
 +
 +<WRAP round tip 70%>
 +Čermák, F. – Adamovičová, A. – Pešička, J.: //PMK (Pražský mluvený korpus): přepisy nahrávek pražské mluvy z 90. let 20//. století. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2001. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
 +</WRAP>
  
  --- //František Čermák//, vedoucí projektu  --- //František Čermák//, vedoucí projektu
 +
 +===== Související odkazy =====
 +
 +<WRAP round box 49%>
 +[[seznamy:index#pravidla_pro_prepis|Pravidla pro přepis nahrávek]] • [[ORAL2006]] • [[ORAL2008]] • [[ORAL2013]] • [[BMK]] • [[SCHOLA2010]] • [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]]
 + </WRAP>