Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:orwell [2015/04/13 11:47]
Václav Cvrček
cnk:orwell [2015/04/13 11:48] (aktuální)
Václav Cvrček Odkaz na vysledek
Řádek 5: Řádek 5:
 Korpus je značkován dvojím způsobem, tj. dvěma sadami značek. V závislosti na použité sadě značek existují tyto dvě podoby korpusu ORWELL: Korpus je značkován dvojím způsobem, tj. dvěma sadami značek. V závislosti na použité sadě značek existují tyto dvě podoby korpusu ORWELL:
   * korpus **orwell**, který je značkován [[pojmy:​tag|standardními značkami]],​ tj. těmi, jimiž je značkován i např. korpus [[cnk:​syn2000|SYN2000]],​   * korpus **orwell**, který je značkován [[pojmy:​tag|standardními značkami]],​ tj. těmi, jimiž je značkován i např. korpus [[cnk:​syn2000|SYN2000]],​
-  * korpus **orw-mte**,​ který je značkován původními značkami vytvořenými v [[http://​nl.ijs.si/​ME/​|projektu EU Multext-East]]. Podrobný přehled těchto značek včetně příkladů naleznete ​[[http://korpus.cz/​orwell_znacky.php|právě zde]].+  * korpus **orw-mte**,​ který je značkován původními značkami vytvořenými v [[http://​nl.ijs.si/​ME/​|projektu EU Multext-East]] ​(viz  podrobný ​[[http://ucnk.ff.cuni.cz/​orwell_znacky.php|přehled]] značek).