Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:ortofon [2019/12/19 13:21]
Marie Kopřivová [Korpus neformální mluvené češtiny s víceúrovňovým přepisem: ORTOFON]
cnk:ortofon [2019/12/19 13:22] (aktuální)
Marie Kopřivová [Korpus neformální mluvené češtiny s víceúrovňovým přepisem: ORTOFON]
Řádek 6: Řádek 6:
 Korpus ORTOFON umožňuje zkoumat různé aspekty mluveného jazyka, tj. lexikum, morfologii, syntax, pragmatiku, výstavbu dialogu. Korpus není primárně určen pro dialektologický ((Pro tento typ výzkumu je určen korpus [[cnk:​dialekt|DIALEKT]].)) či fonetický výzkum, přesto zjednodušený fonetický přepis umožňuje ověřit existenci výslovnostních či regionálních variant nebo jevů souvisejících s výslovností. Korpus ORTOFON umožňuje zkoumat různé aspekty mluveného jazyka, tj. lexikum, morfologii, syntax, pragmatiku, výstavbu dialogu. Korpus není primárně určen pro dialektologický ((Pro tento typ výzkumu je určen korpus [[cnk:​dialekt|DIALEKT]].)) či fonetický výzkum, přesto zjednodušený fonetický přepis umožňuje ověřit existenci výslovnostních či regionálních variant nebo jevů souvisejících s výslovností.
  
-Zveřejněním korpusu ORTOFON spolu se spojeným korpusem [[cnk:​oral|ORAL]] se uživatelům otvírá možnost ​zkoumat ​neformální ​mluvenou ​češtinu v dosud nejrozsáhlejším komplexu dat z patnáctiletého období (2002-2017).+Zveřejněním korpusu ORTOFON spolu se spojeným korpusem [[cnk:​oral|ORAL]] se uživatelům otvírá možnost ​zkoumání ​neformální ​mluvené ​češtiny v dosud nejrozsáhlejším komplexu dat z patnáctiletého období (2002-2017).
  
 <WRAP right 35%> <WRAP right 35%>