Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:ortofon [2017/07/18 14:28]
Michal Křen [Poděkování]
cnk:ortofon [2017/11/07 15:26] (aktuální)
Zuzana Komrsková [Jak citovat]
Řádek 54: Řádek 54:
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
 Kopřivová,​ M. – Komrsková, Z. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Škarpová, M.: //ORTOFON: Korpus neformální mluvené češtiny s víceúrovňovým přepisem//​. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz Kopřivová,​ M. – Komrsková, Z. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Škarpová, M.: //ORTOFON: Korpus neformální mluvené češtiny s víceúrovňovým přepisem//​. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
 +
 +Komrsková, Z. - Kopřivová,​ M. - Lukeš, D. - Poukarová, P. - Goláňová,​ H. (2017): New Spoken Corpora of Czech: ORTOFON and DIALEKT. //​Jazykovedný časopis//, 68(2), 219-228. ISSN 0021-8897.
  
 Kopřivová M. – Goláňová H. – Klimešová P. – Komrsková Z. – Lukeš D. (2014): Multi-tier Transcription of Informal Spoken Czech: The ORTOFON Corpus Approach. In //Complex Visibles Out There//. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 529-544. Kopřivová M. – Goláňová H. – Klimešová P. – Komrsková Z. – Lukeš D. (2014): Multi-tier Transcription of Informal Spoken Czech: The ORTOFON Corpus Approach. In //Complex Visibles Out There//. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 529-544.