Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:oral [2019/08/21 11:13]
Michal Škrabal [Úprava sociolingvistických údajů]
cnk:oral [2019/09/11 17:01] (aktuální)
Václav Cvrček [Úprava sociolingvistických údajů]
Řádek 31: Řádek 31:
 ==== Úprava sociolingvistických údajů ==== ==== Úprava sociolingvistických údajů ====
  
-  * **nářeční oblasti** (8 tradičních + české a moravské pohraničí) byly změněny podle členění v ČJA (Balhar, 1992) a jejich hranice upraveny podle novějších výzkumů (viz [[cnk:​dialekt#​mapa_narecnich_oblasti_cr|mapa nářečních oblastí]])+  * **nářeční oblasti** (8 tradičních + české a moravské pohraničí) byly změněny podle členění v ČJA (Balhar, 1992) a jejich hranice upraveny podle novějších výzkumů (viz [[cnk:​dialekt:mapa|mapa nářečních oblastí]])
   * identifikace **shodných mluvčích**:​ v rámci nahrávek pořízených během let 2002–2007 (korpusy ORAL2006, ORAL2008 a ORAL-Z) byli zpětně propojeni shodní mluvčí, v nahrávkách z let 2008–2011 (korpus ORAL2013) už tato shoda označena byla; shodní mluvčí mezi oběma časovými obdobími označováni nebyli   * identifikace **shodných mluvčích**:​ v rámci nahrávek pořízených během let 2002–2007 (korpusy ORAL2006, ORAL2008 a ORAL-Z) byli zpětně propojeni shodní mluvčí, v nahrávkách z let 2008–2011 (korpus ORAL2013) už tato shoda označena byla; shodní mluvčí mezi oběma časovými obdobími označováni nebyli
   * doplnění **přezdívky** pro identifikaci totožného mluvčího: každý mluvčí je v korpusu ORAL označen náhodně vybraným českým křestním jménem odpovídajícího pohlaví + identifikačním číslem (např. Simona_450)((V korpusu ORAL2013 byla přezdívka tvořena náhodně vygenerovaným shlukem písmen, pro ženy zakončena vokálem, pro muže konsonantem.)) ​   * doplnění **přezdívky** pro identifikaci totožného mluvčího: každý mluvčí je v korpusu ORAL označen náhodně vybraným českým křestním jménem odpovídajícího pohlaví + identifikačním číslem (např. Simona_450)((V korpusu ORAL2013 byla přezdívka tvořena náhodně vygenerovaným shlukem písmen, pro ženy zakončena vokálem, pro muže konsonantem.)) ​