AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verzeObě strany příští revize
cnk:oral2013 [2015/07/14 16:50] – [Jak citovat ORAL2013] Michal Křencnk:oral2013 [2017/12/02 23:34] – [Jak citovat ORAL2013] Michal Křen
Řádek 77: Řádek 77:
 Benešová, L. – Křen, M. – Waclawičová, M.: //ORAL2013: reprezentativní korpus neformální mluvené češtiny//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2013. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz Benešová, L. – Křen, M. – Waclawičová, M.: //ORAL2013: reprezentativní korpus neformální mluvené češtiny//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2013. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
  
-Benešová, L. – Křen, M. – Waclawičová, M. (2015): [[http://cmf.ff.cuni.cz/sites/default/files/Lucie Beneseva_ Michal Kren_42-50.pdf|Korpus spontánní mluvené češtiny ORAL2013]]. In //Časopis pro moderní filologii//, 97(1), 42–50. ISSN 0008-7386.+Benešová, L. – Křen, M. – Waclawičová, M. (2015): [[http://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/9/2015/07/Lucie-Beneseva_-Michal-Kren_42-50.pdf|Korpus spontánní mluvené češtiny ORAL2013]]. In //Časopis pro moderní filologii//, 97(1), 42–50. ISSN 0008-7386
 + 
 +Válková, L. – Waclawičová, M. – Křen, M. (2012): [[http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/179_Paper.pdf|Balanced data repository of spontaneous spoken Czech]]. In //Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)//, 3345–3349. Istanbul: ELRA. ISBN 978-2-9517408-7-7
  
 </WRAP> </WRAP>
Řádek 89: Řádek 91:
  
 <WRAP round box 72%> <WRAP round box 72%>
-[[seznamy:pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]] • [[ORAL2006]] • [[ORAL2008]] • [[PMK]] • [[BMK]] • [[SCHOLA2010]] • [[cnk:dialekt|Dialekt]] • [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]]+[[ORAL2006]] • [[ORAL2008]] • [[PMK]] • [[BMK]] • [[SCHOLA2010]] • [[cnk:dialekt|Dialekt]] • [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]] • [[pojmy:atributy_strukturni#strukturni_atributy_korpusu_rady_oral|Struktura korpusů ORAL]] • [[kurz:hledani_v_mluvenych_korpusech|Hledání v mluvených korpusech]]
  </WRAP>  </WRAP>