Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:koditex [2018/06/05 10:10]
Petra Poukarová [Zdroje dat]
cnk:koditex [2018/11/01 16:15] (aktuální)
Václav Cvrček [Jak citovat Koditex]
Řádek 134: Řádek 134:
 ===== Zdroje dat ===== ===== Zdroje dat =====
  
-Valná většina dat obsažených v korpusu Koditex pochází ze zdrojů Českého národního korpusu (ČNK); jazyková data, která ČNK obvykle neshromažďuje,​ byla získána z jiných vědecko-výzkumných pracovišť. Chtěli bychom tímto také poděkovat Karlu Palovi a Vítu Baisovi z [[https://​nlp.fi.muni.cz|Centra zpracování přirozeného jazyka (CZPJ) na Masarykově univerzitě]] a dále Josefu Šlerkovi a jeho týmu ze Socialinsider za poskytnutí dat pro třídu //wik// a divizi //mul//.+Valná většina dat obsažených v korpusu Koditex pochází ze zdrojů Českého národního korpusu (ČNK); jazyková data, která ČNK obvykle neshromažďuje,​ byla získána z jiných vědecko-výzkumných pracovišť. Chtěli bychom tímto také poděkovat ​Martinu Proškovi a Petru Kaderkovi z [[http://​ujc.cas.cz|Ústavu pro jazyk český AV ČR]] za poskytnutí dat z korpusu [[http://​ujc.dialogy.cz|DIALOG]], ​Karlu Palovi a Vítu Baisovi z [[https://​nlp.fi.muni.cz|Centra zpracování přirozeného jazyka (CZPJ) na Masarykově univerzitě]] a dále Josefu Šlerkovi a jeho týmu ze Socialinsider za poskytnutí dat pro třídu //wik// a divizi //mul//.
  
 Korpus Koditex byl vytvořen vzorkováním různých zdrojů a s využitím různých nástrojů, zde je uveden jejich výčet: Korpus Koditex byl vytvořen vzorkováním různých zdrojů a s využitím různých nástrojů, zde je uveden jejich výčet:
Řádek 153: Řádek 153:
  
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
-Zasina, ​Adrian ​J., David Lukeš, ​Zuzana ​Komrsková, ​Petra Poukarová ​ & Anna Řehořková. ​2018. Koditex ​(A corpus of diversified texts)Faculty of ArtsInstitute of the Czech National Corpus, Charles University in Prague.+Zasina, ​A. J. – Lukeš, ​D. – Komrsková, ​Z. – Poukarová, P. – Řehořková, A.: //Koditex: korpus diverzifikovaných textů//Ústav Českého národního korpusu FF UKPraha 2018. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
 </​WRAP>​ </​WRAP>​