Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:intercorp [2018/10/02 10:49]
Alexandr Rosen [Popis InterCorpu]
cnk:intercorp [2019/09/18 16:59] (aktuální)
Adrian Zasina [Koordinátoři pro jednotlivé jazyky]
Řádek 66: Řádek 66:
 ==== Koordinátoři pro jednotlivé jazyky ==== ==== Koordinátoři pro jednotlivé jazyky ====
  
-| {{:​cnk:​vlajka-velka-en.gif?​direct&​18}} | **angličtina** \\ [[http://uajd.ff.cuni.cz/​o-ustavu/​vyucujici/marketa-mala/ |doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.]] \\ [[http://uajd.ff.cuni.cz/​|Ústavu anglického jazyka a didaktiky]] \\ [[http://​www.anglistika.upol.cz/​katedra/​clenove_katedry/​Kubanek_Michal.html |Mgr. Michal Kubánek]]\\ [[http://​www.anglistika.upol.cz/​katedra/​o_katedre.html|Katedra anglistiky a amerikanistiky UP]]\\ Prof. PhDr. Aleš Klégr\\ PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.\\ Mgr. Leona Rohrauer\\ |+| {{:​cnk:​vlajka-velka-en.gif?​direct&​18}} | **angličtina** \\ [[https://ling.ff.cuni.cz/​cs/marketa_mala/ |doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.]] \\ [[http://ulug.ff.cuni.cz/​|Ústav obecné lingvistiky]] \\ [[http://​www.anglistika.upol.cz/​katedra/​clenove_katedry/​Kubanek_Michal.html |Mgr. Michal Kubánek]]\\ [[http://​www.anglistika.upol.cz/​katedra/​o_katedre.html|Katedra anglistiky a amerikanistiky UP]]\\ |
 | {{:​cnk:​vlajka-velka-ar.gif?​direct&​18}} | **arabština** \\ [[http://​milicka.cz|PhDr. Jiří Milička, Ph.D.]]\\ [[http://​ucnk.ff.cuni.cz/​|Ústav Českého národního korpusu]]\\ [[http://​enlil.ff.cuni.cz/​node/​159|Doc. PhDr. Petr Zemánek CSc.]]\\ [[http://​enlil.ff.cuni.cz/​|Ústav srovnávací jazykovědy]] | | {{:​cnk:​vlajka-velka-ar.gif?​direct&​18}} | **arabština** \\ [[http://​milicka.cz|PhDr. Jiří Milička, Ph.D.]]\\ [[http://​ucnk.ff.cuni.cz/​|Ústav Českého národního korpusu]]\\ [[http://​enlil.ff.cuni.cz/​node/​159|Doc. PhDr. Petr Zemánek CSc.]]\\ [[http://​enlil.ff.cuni.cz/​|Ústav srovnávací jazykovědy]] |
 | {{:​cnk:​vlajka-velka-by.gif?​direct&​18}} | **běloruština** \\ [[http://​www.bialkovich.cz|PhDr. Veranika Bialkovich]] | | {{:​cnk:​vlajka-velka-by.gif?​direct&​18}} | **běloruština** \\ [[http://​www.bialkovich.cz|PhDr. Veranika Bialkovich]] |