Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:intercorp:verze8 [2016/06/22 14:47]
Alexandr Rosen [Jak citovat]
cnk:intercorp:verze8 [2017/07/10 09:13] (aktuální)
Michal Škrabal [Obsah korpusu]
Řádek 21: Řádek 21:
  
 ====Přístup k textům==== ====Přístup k textům====
 +
 +Po registraci na stránce [[https://www.korpus.cz/toolbar/signup.php|Prohlášení uživatele korpusů ÚČNK]] lze korpus prohledávat přes webové rozhraní. Registrace platí pro všechny veřejně přístupné korpusy ÚČNK. Máte-li uživatelské jméno a heslo k české části Českého národního korpusu, další registraci pro paralelní korpus nepotřebujete.
  
 InterCorp je přístupný přes běžný webový prohlížeč z jednotného vyhledávacího rozhraní [[manualy:kontext:index|KonText]] pomocí speciálního [[kurz:hledani_v_paralelnim_korpusu|dotazovacího formuláře]] pro paralelní korpusy. InterCorp je přístupný přes běžný webový prohlížeč z jednotného vyhledávacího rozhraní [[manualy:kontext:index|KonText]] pomocí speciálního [[kurz:hledani_v_paralelnim_korpusu|dotazovacího formuláře]] pro paralelní korpusy.
  
-Texty z korpusu InterCorp lze získat po podpisu licenčního ujednání pro neziskové účely také v podobě dvojjazyčných souborů náhodně seřazených dvojic vět. +Texty z korpusu InterCorp lze získat po podpisu licenčního ujednání pro neziskové účely také v podobě dvojjazyčných souborů náhodně seřazených dvojic vět. Zájemci se mohou obrátit na níže uvedenou e-mailovou adresu.
- +
-Specifikem InterCorpu je jeho inkrementální povaha: zatímco většina ostatních korpusů ČNK jsou neměnné [[pojmy:referencni|referenční]] entity, objem textů a případně i počet jazyků a rozsah anotace se postupně zvětšuje, a to vždy s vydáním  nové verze. Starší verze InterCorpu jsou od roku 2014 zpětně dostupné.+
  
 +Obvykle jednou ročně vychází nová verze InterCorpu. V každé nové verzi roste objem textů, případně i počet jazyků a rozsah anotace. Předchozí verze jsou přitom stále dostupné; od verze 6 dál přitom budou všechny původní zůstávat stále dostupné.
 ==== Jak citovat ==== ==== Jak citovat ====
  
Řádek 36: Řádek 37:
 ([[http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/?req=page:references_bibtex&lang=cs|bibtex]], [[http://dx.doi.org/10.1075/ijcl.17.3.05cer|elektronické vydání na serveru ingentaConnect]], [[http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/2012_intercorp_ijcl.pdf|verze před tiskem]]).  ([[http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/?req=page:references_bibtex&lang=cs|bibtex]], [[http://dx.doi.org/10.1075/ijcl.17.3.05cer|elektronické vydání na serveru ingentaConnect]], [[http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/2012_intercorp_ijcl.pdf|verze před tiskem]]). 
  
-Seznam další literatury najdete v [[http://biblio.korpus.cz|Repozitáři bibliografických informací založených na ČNK]]. +Seznam další literatury najdete v [[http://biblio.korpus.cz|Repozitáři bibliografických informací založených na ČNK]]. Každý odkaz na práci využívající InterCorp je vítán, viz [[https://www.korpus.cz/biblio_appeal.php|podrobnosti]].
-</WRAP>+
  
-Při citaci konkrétní části InterCorpu uveďte jako citaci údaj, který je zobrazen v popisu korpusu v rozhraní KonText. 
  
 +Při citaci konkrétní části InterCorpu uveďte jako citaci údaj, který je zobrazen v popisu korpusu v rozhraní KonText, např.:
 +
 +Rosen, A. – Vavřín, M.: //Korpus InterCorp – angličtina, němčina((Vložte konkrétní jazyky.)), verze 7 z 19.12.2014//. Ústav Českého národního korpusu, FF UK, Praha 2014. Dostupné z WWW: http://www.korpus.cz
 +
 +</WRAP>
 ==== Obsah korpusu ==== ==== Obsah korpusu ====
  
Řádek 46: Řádek 50:
  
   * publistické články a zpravodajství z webových stránek [[http://www.project-syndicate.org|Project Syndicate]] a [[http://www.voxeurop.eu|VoxEurop]] (dříve PressEurop)   * publistické články a zpravodajství z webových stránek [[http://www.project-syndicate.org|Project Syndicate]] a [[http://www.voxeurop.eu|VoxEurop]] (dříve PressEurop)
-  * právní texty Evropské unie z korpusu [[http://langtech.jrc.it/JRC-Acquis.html|Acquis Communautaire]]+  * právní texty Evropské unie z korpusu [[https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/jrc-acquis|Acquis Communautaire]]
   * zápisy jednání Evropského parlamentu z let 2007–2011 z korpusu [[http://www.statmt.org/europarl|Europarl]]   * zápisy jednání Evropského parlamentu z let 2007–2011 z korpusu [[http://www.statmt.org/europarl|Europarl]]
   * filmové titulky z databáze [[http://www.opensubtitles.org|OpenSubtitles]]   * filmové titulky z databáze [[http://www.opensubtitles.org|OpenSubtitles]]