Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:citace [2014/11/25 22:10]
Václav Cvrček [Citování speciálních aplikací]
cnk:citace [2019/10/07 17:38] (aktuální)
Václav Cvrček [Citování aplikací]
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 ====== Jak citovat korpusy zpřístupňované ČNK ====== ====== Jak citovat korpusy zpřístupňované ČNK ======
  
 +[{{ :​cnk:​jak_citovat_korpus.png?​nolink&​500|Zobrazení informace o korpusu včetně citačních údajů v rozhraní KonText}}]
  
 ==== Způsoby citování korpusů ==== ==== Způsoby citování korpusů ====
 +
 +
  
 Existují v zásadě dva způsoby, jakým korpusy při vědecké práci citovat: Existují v zásadě dva způsoby, jakým korpusy při vědecké práci citovat:
Řádek 9: Řádek 14:
   - uvedení odkazu na konkrétní článek, který popisuje vznik korpusu a jeho složení.   - uvedení odkazu na konkrétní článek, který popisuje vznik korpusu a jeho složení.
  
-Volba mezi těmito dvěma možnostmi je na zvážení uživatele a záleží také na konkrétním účelu citace; samozřejmě je možné oba způsoby kombinovat. Konkrétní podobu citace najdete jednak v této wiki na stránce věnované konkrétnímu korpusu a jednak v rozhraní [[manual:menu:​index|KonText]] po kliknutí na odkaz "Jak citovat korpus":​ {{ :​cnk:​jak_citovat_korpus.png |}} Citace ad 1) je uvedena vždy, citace ad 2) pouze v KonTextu a jen pro většinu korpusů; chybí tedy v případě, kdy se žádný článek s popisem korpusu nepodařilo dohledat. Kromě konkrétního bibliografického údaje však můžete u některých korpusů v KonTextu najít přímo webový odkaz na adresu, z níž je možné článek stáhnout.+Volba mezi těmito dvěma možnostmi je na zvážení uživatele a záleží také na konkrétním účelu citace; samozřejmě je možné oba způsoby kombinovat. Konkrétní podobu citace najdete jednak v této wiki na stránce věnované konkrétnímu korpusu a jednak v rozhraní [[manualy:kontext:​index|KonText]] po kliknutí na odkaz s názvem korpusu. 
 + 
 +Citace ad 1) je uvedena vždy, citace ad 2) pouze v KonTextu a jen pro většinu korpusů; chybí tedy v případě, kdy se žádný článek s popisem korpusu nepodařilo dohledat. Kromě konkrétního bibliografického údaje však můžete u některých korpusů v KonTextu najít přímo webový odkaz na adresu, z níž je možné článek stáhnout.
  
  
 ==== Citování nereferenčních korpusů ==== ==== Citování nereferenčních korpusů ====
  
-Při citování [[pojmy:​referencni|nereferenčních ​korpusů]], které nejsou neměnným referenčním zdrojem, ​je potřeba uvádět také číslo verze a čas přístupu podobně jako případě citování webových stránek. Aktuální verze je u každého ​nereferenčního ​korpusu vždy k dispozici ​v rozhraní KonText ​jako součást citační informace.+Při citování [[pojmy:​referencni|verzovaných ​korpusů]] je potřeba uvádět také číslo verze, které je rozhraní KonText ​u každého ​verzovaného ​korpusu vždy k dispozici jako součást citační informace.
  
-<WRAP round tip 40%> +Při citaci **konkrétního díla** ​lze použít také [[seznamy:​index|seznam zdrojů]] korpusu [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​dokuwiki/​doku.php/​cnk:​syn2000|SYN2000]],​ [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​dokuwiki/​doku.php/​cnk:​syn2005|SYN2005]] nebo [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​dokuwiki/​doku.php/​cnk:​syn2010|SYN2010]].
- +
-Při citaci **konkrétního díla** použijte [[seznamy:​index|seznam zdrojů]] korpusu [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​dokuwiki/​doku.php/​cnk:​syn2000|SYN2000]],​ [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​dokuwiki/​doku.php/​cnk:​syn2005|SYN2005]] nebo [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​dokuwiki/​doku.php/​cnk:​syn2010|SYN2010]]. +
-</​WRAP>​+
  
 ==== Lemmatizace a tagování ==== ==== Lemmatizace a tagování ====
  
-Používáte-li [[pojmy:​lemma|lemmatizaci]] nebo [[pojmy:​tag|morfologické značky]] (atributy //lemma// nebo //tag// v korpusech řady SYN), citujte také následující ​publikace:+Používáte-li [[pojmy:​lemma|lemmatizaci]] nebo [[pojmy:​tag|morfologické značky]] (atributy //lemma// nebo //tag// v korpusech řady SYN), citujte ​také některou z následujících publikací:​ 
 + 
 +Jan Hajič (2004): //​Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech)//. Vol. 1. Karolinum Charles University Press, Praha. 
 + 
 +Milena Hnátková, Michal Křen, Pavel Procházka, Hana Skoumalová (2014): The SYN-series corpora of written Czech. In: //​Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'​14)//​. ELRA, Reykjavík, s. 160–164. http://​www.lrec-conf.org/​proceedings/​lrec2014/​pdf/​294_Paper.pdf 
 + 
 +Tomáš Jelínek (2008): Nové značkování v Českém národním korpusu. //Naše řeč// 91 (1), s. 13–20. 
 + 
 +Vladimír Petkevič (2014): Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny. //Naše řeč// 97 (4), s. 194–207. 
 + 
 +Drahomíra Spoustová, Jan Hajič, Jan Votrubec, Pavel Krbec, Pavel Květoň (2007): The Best of Two Worlds: Cooperation of Statistical and Rule-Based Taggers for Czech. In: //​Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing//​. ACL, Praha, s. 67–74. 
 + 
 +V případě lemmatizace a značkování mluveného korpusu ORAL můžete citovat ​také následující ​publikaci:​ 
 + 
 +Marie Kopřivová,​ Zuzana Komrsková, David Lukeš, Petra Poukarová (2017): Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. //Korpus -- gramatika -- axiologie// 15, s. 47–67. 
 + 
 +==== Citování aplikací ==== 
 + 
 +**[[manualy:​wag|Slovo v kostce (WaG)]]** 
 + 
 +Tomáš Machálek (2019): Slovo v kostce -- agregátor slovních profilů. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://​korpus.cz/​slovo-v-kostce/>​.
  
 +Tomáš Machálek (2019): Word at a Glance – a Customizable Word Profile Aggregator. In: //​[[https://​office.clarin.eu/​v/​CE-2019-1512_CLARIN2019_ConferenceProceedings.pdf
 +|Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2019]]//, s. 85–88.
  
-Jan Hajič//​Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech)//. Vol. 1. Karolinum Charles University Press, Praha 2004.+**[[manualy:kontext:​index|KonText]]**
  
-Tomáš ​Jelínek ​(2008): Nové značkování v Českém národním korpusuIn: //Naše řeč//, 91, 1, pp13-20.+Tomáš ​Machálek ​(2014): KonText -- aplikace pro práci s jazykovými korpusy. FF UK, PrahaDostupný z WWW: <http://kontext.korpus.cz>​.
  
-Drahomíra Spoustová, Jan Hajič, Jan Votrubec, Pavel Krbec, Pavel KvětoňThe Best of Two Worlds: Cooperation of Statistical and Rule-Based Taggers for Czech. In: //​Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing//​. ACL 2007, Praha. pp. 67-74.+**[[manualy:syd|SyD]]**
  
-Vladimír Petkevič (2006): Reliable Morphological Disambiguation of Czech: Rule-Based Approach is NecessaryIn: //Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics (Šimková Med.)//. Veda, Bratislava, pp. 26-44+Václav Cvrček – Pavel Vondřička ​(2011): SyD -korpusový průzkum variantFF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://syd.korpus.cz>.
  
-==== Citování speciálních aplikací ====+Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2011): Výzkum variability v korpusech češtiny. In: František Čermák (ed.): //​Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů.// NLN, Praha, s. 184–195.
  
-**Program ​[[manual:syd|SyD]]**+**[[manualy:morfio|Morfio]]**
  
-Cvrček, V. - Vondřička, P.SyD Korpusový průzkum variant. FF UKPraha 2011. Dostupný z WWW: <http://syd.korpus.cz>​.+Václav ​Cvrček ​– Pavel Vondřička ​(2013)Morfio ​-- aplikace pro analýzu slovotvorných vztahů. FF UKPraha. Dostupný z WWW: <http://morfio.korpus.cz>​.
  
-Cvrček, V. - Vondřička, P.: Výzkum variability v korpusech češtiny. In: F. Čermák ​(ed).Korpusová lingvistika Praha 20112. Výzkum ​výstavba ​korpusůNLN. Praha(s. 184--195).+Václav ​Cvrček ​– Pavel Vondřička (2013): Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu//​Gramatika ​a korpus ​2012//GaudeamusHradec Králové.
  
-**Program ​[[manual:morfio|Morfio]]**+**[[manualy:kwords|KWords]]**
  
-Cvrček, V. - Vondřička, P.Morfio. FF UKPraha 2013. Dostupný z WWW: <http://morfio.korpus.cz>​.+Václav ​Cvrček ​– Pavel Vondřička ​(2013)KWords -- aplikace pro extrakci klíčových slov. FF UKPraha. Dostupný z WWW: <http://kwords.korpus.cz>​.
  
-Cvrček, V. - Vondřička. P. (2013)Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu. In: //Gramatika a korpus 2012//. Gaudeamus. Hradec Králové.+**[[manualy:treq|Treq]]**
  
-**Program [[manual:kwords|KWords]]**+Martin Vavřín – Alexandr Rosen (2015)Treq -- databáze překladových ekvivalentů. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <​http://​treq.korpus.cz>​.
  
-Cvrček, V. - Vondřička, P.KWordsFF UK. Praha 2013. Dostupný z WWW: <http://kwords.korpus.cz>.+Michal Škrabal – Martin Vavřín (2017)Databáze překladových ekvivalentů Treq. //Časopis pro moderní filologii// 99 (2), s245–260.
  
 +Michal Škrabal – Martin Vavřín (2017): The Translation Equivalents Database (Treq) as a Lexicographer’s Aid. In: I. Kosem et al. (eds): //​Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference//​. Lexical Computing CZ, s. r. o., Leiden, s. 124–137.