Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cnk:capek [2019/12/19 13:54] (aktuální)
Michal Křen vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +====== Korpusy textů Karla Čapka ======
 +
 +Korpusy '​capek'​ a '​capek_uplny'​ jsou autorskými korpusy [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Karel_%C4%8Capek|Karla Čapka]], které vznikly jako datový podklad [[https://​www.nln.cz/​knihy/​slovnik-karla-capka/​|Slovníku Karla Čapka]]. Korpus '​capek'​ obsahuje všechny texty, které napsal Karel Čapek nesporně sám, a to jak z hlediska spoluautorství,​ tak i ovlivněnosti partnerem nebo překládaným originálem,​ zatímco korpus '​capek_uplny'​ je úplným souborem všech textů, na nichž se Karel Čapek jakkoli autorsky podílel (např. tedy včetně textů, které napsal spolu s bratrem Josefem). Znamená to tedy, že korpus '​capek'​ je podmnožinou korpusu '​capek_uplny',​ rozdělení na dva korpusy jsme se rozhodli ponechat kvůli zachování věrnosti slovníku.
 +
 +Oba korpusy byly převzaty z doprovodného CD ke slovníku, nezměnila se ani uváděná metadata, ani lemmatizace a morfologické značkování. To sice na jednu stranu znamená, že značkování již neodpovídá soudobému standardu značkování korpusů ČNK, na druhou stranu to však umožnilo zachovat výsledky náročné manuální lemmatizace,​ která před vznikem slovníku proběhla.
 +
 +===== Jak citovat =====
 +
 +<WRAP round tip 70%>
 +Čermák, F. et al.: //Capek: korpus pouze vlastních textů Karla Čapka//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2007. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
 +
 +Čermák, F. et al.: //​Capek_uplny:​ korpus všech textů Karla Čapka//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2007. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
 +
 +Čermák, F. (ed.): //Slovník Karla Čapka//. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007.
 +</​WRAP>​