Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cnk:bmk [2015/01/23 16:18]
Václav Cvrček [Jak citovat BMK]
cnk:bmk [2015/05/29 10:17]
davidlukes přehledová tabulka byla "rozsypaná" + nefungoval odkaz v jejím druhém řádku
Řádek 6: Řádek 6:
 <WRAP right 35%> <WRAP right 35%>
 ^ <fs medium>Název</fs> ^ <fs medium>[[cnk:bmk|BMK]]</fs> ^ ^ <fs medium>Název</fs> ^ <fs medium>[[cnk:bmk|BMK]]</fs> ^
-^ Počet [[pojmy:token|pozic (tokenů)]] |   596 009  |   +^ Počet [[pojmy:token|pozic (tokenů)]] |   596 009 |   
-^ Počet [[pojmy:token|pozic (tokenů)]] bez interpunkce a dalších značek -- +^ Počet [[pojmy:token|pozic (tokenů)]] bez interpunkce a dalších značek -- slov |  500  460((Viz [[kurz:chvala_korpusu?&#hledame_veskerou_interpunkci_v_mluvenem_korpusu_pocet_pozic_obsazenych_slovy|Jak spočítat počet slov v korpusu?]])) |
-slov |  500  460 (([kurz:chvala_korpusu?&#hledame_veskerou_interpunkci_v_mluvenem_korpusu_pocet_pozic_obsazenych_slovy|Jak spočítat počet slov v korpusu?)) |+
 ^ Počet [[pojmy:word| slovních tvarů (wordů)]] |  39 615 |   ^ Počet [[pojmy:word| slovních tvarů (wordů)]] |  39 615 |  
 ^ Počet [[pojmy:atributy_strukturni#struktura_korpusu_mluvene_cestiny|nahrávek rozhovorů]] |  250 | ^ Počet [[pojmy:atributy_strukturni#struktura_korpusu_mluvene_cestiny|nahrávek rozhovorů]] |  250 |
Řádek 42: Řádek 41:
  
 Na Fakultě informatiky MU a na Filozofické fakultě MU v Brně proběhlo zkušební morfologické  značkování BMK (viz např. Hlaváčková, D.: Korpus mluvené češtiny z brněnského prostředí a jeho morfologické značkování. SaS, 62, 2001, s. 62--70). Využívala se metoda poloautomatické analýzy, práci však komplikovala velká hlásková, tvarová i lexikální variabilita brněnské mluvy (prolínání dialektických, interdialektických, obecněčeských i spisovných podob). V ČNK lze proto s BMK pracovat zatím pouze jako s čistými texty, tj. především vyhledávat zadané konkordance s určitým tvarem nebo kombinací tvarů slova: **prozatím je BMK zpřístupněn bez morfologických značek.** Na Fakultě informatiky MU a na Filozofické fakultě MU v Brně proběhlo zkušební morfologické  značkování BMK (viz např. Hlaváčková, D.: Korpus mluvené češtiny z brněnského prostředí a jeho morfologické značkování. SaS, 62, 2001, s. 62--70). Využívala se metoda poloautomatické analýzy, práci však komplikovala velká hlásková, tvarová i lexikální variabilita brněnské mluvy (prolínání dialektických, interdialektických, obecněčeských i spisovných podob). V ČNK lze proto s BMK pracovat zatím pouze jako s čistými texty, tj. především vyhledávat zadané konkordance s určitým tvarem nebo kombinací tvarů slova: **prozatím je BMK zpřístupněn bez morfologických značek.**
 +
 +==== Poděkování ====
 +
 +Na tvorbě  BMK se v různých proporcích  podíleli: Zdeňka Hladká, Dana Hlaváčková, Daniel Jedlička a Táňa Vykypělová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; s pořizováním nahrávek pomáhala  řada studentů FF MU a FSS MU.
 +
  
 ===== Jak citovat BMK ===== ===== Jak citovat BMK =====
 +
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
 Hladká, Z.: //BMK (Brněnský mluvený korpus): přepisy nahrávek brněnské mluvy z 90.let 20. století//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2002. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz. Hladká, Z.: //BMK (Brněnský mluvený korpus): přepisy nahrávek brněnské mluvy z 90.let 20. století//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2002. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz.
 </WRAP> </WRAP>
  
- 
-==== Poděkování ==== 
-Na tvorbě  BMK se v různých proporcích  podíleli: Zdeňka Hladká, Dana Hlaváčková, Daniel Jedlička a Táňa Vykypělová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; s pořizováním nahrávek pomáhala  řada studentů FF MU a FSS MU. 
  
  --- //Zdeňka Hladká//, garant BMK  --- //Zdeňka Hladká//, garant BMK
Řádek 59: Řádek 61:
 [[seznamy:pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]], [[ORAL2006]], [[ORAL2008]], [[ORAL2013]], [[PMK]], [[SCHOLA2010]], [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]] [[seznamy:pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]], [[ORAL2006]], [[ORAL2008]], [[ORAL2013]], [[PMK]], [[SCHOLA2010]], [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]]
  </WRAP>  </WRAP>
-