AplikaceAplikace
Nastavení

Verzovaný korpus

Specifický druh referenčního korpusu ČNK, který je víceméně pravidelně aktualizován (např. SYN, DIAKORP, InterCorp); součástí názvu korpusu je vždy číslo verze, která ho jednoznačně identifikuje. Jednotlivé verze jsou referenční, a tedy zpětně dostupné, a zajišťují tak potřebnou replikovatelnost výstupů. Uvádění čísla verze (např. SYN verze 3, DIAKORP verze 6, InterCorp verze 8 apod.) proto patří u verzovaných korpusů k dobré citační praxi.

Související odkazy