AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus frWaC

Korpus webových textů stažených z domény .fr, jeho celkový rozsah je 1,35 miliardy slov. Korpus je slovnědruhově označkován a lemmatizován nástrojem TreeTagger, podrobnější informace o vzniku korpusu najdete zde.

Jak citovat

A. Ferraresi, S. Bernardini, G. Picci and M. Baroni (2010) “Web Corpora for Bilingual Lexicography: A Pilot Study of English/French Collocation Extraction and Translation”. In Xiao, R. (ed.) Using Corpora in Contrastive and Translation Studies. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. (PDF ke stažení)

Související odkazy