AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus textů Jana Čepa

Korpus 'cep' je autorským korpusem prozaických textů Jana Čepa, který vznikl jako datový podklad monografie Richarda Změlíka Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda. Ke knize vznikl také samostatný web, kde je možné s některými kvantitativními údaji pracovat.

Korpus je lemmatizován a morfologicky označkován, verze anotace odpovídá knize. Podrobný popis a uspořádání korpusu Čepových textů lze najít zejména na str. 80–95 zmíněné publikace.

Jak citovat

Změlík, R.: Cep: korpus prozaických textů Jana Čepa. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2015. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz

Změlík, R.: Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda. Univerzita Palackého, Olomouc 2015.