Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
wiki:user:vaclavcvrcek [2019/09/30 12:32]
Václav Cvrček [2019]
wiki:user:vaclavcvrcek [2020/06/29 20:33] (aktuální)
Václav Cvrček [Monografie/knihy (Monographs/books)]
Řádek 16: Řádek 16:
 Aplikace KWords: [[http://​kwords.korpus.cz|http://​kwords.korpus.cz]] Aplikace KWords: [[http://​kwords.korpus.cz|http://​kwords.korpus.cz]]
  
 +Pomůcka Calc: [[https://​korpus.cz/​calc/​|https://​korpus.cz/​calc/​]]
  
-===== Monografie/knihy (Monographs/books) =====+Prohlížeč Lists: [[https://korpus.cz/​lists/​|https://​korpus.cz/​lists/​]]
  
 +
 +===== Monografie/​knihy (Monographs/​books) =====
 +  * Cvrček, V. – Laubeová, Z. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Řehořková,​ A. – Zasina, A. J.: [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​cs/​veda-a-vyzkum/​publikace/​|Registry v češtině]] /Registers in Czech/. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, (233 s.). ISBN: 978-80-7422-754-7
   * Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): [[https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164|Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation]]. Springer. Cham 2018. ISBN: 978-3-319-98016-4;​ DOI: 10.1007/​978-3-319-98017-1   * Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): [[https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164|Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation]]. Springer. Cham 2018. ISBN: 978-3-319-98016-4;​ DOI: 10.1007/​978-3-319-98017-1
   * Cvrček, V.: [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​cs/​veda-a-vyzkum/​publikace/​|Kvantitativní analýza kontextu]]. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2013. ISBN: 978-80-7422-264-1   * Cvrček, V.: [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​cs/​veda-a-vyzkum/​publikace/​|Kvantitativní analýza kontextu]]. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2013. ISBN: 978-80-7422-264-1
Řádek 31: Řádek 35:
  
 ===== Články (Papers) ===== ===== Články (Papers) =====
 +
 +==== 2020 ====
 +
 +  * Kováříková,​ D. - Škrabal, M. - Cvrček, V. - Lukešová, L. - Milička, J.: [[https://​academic.oup.com/​ijl/​article/​33/​1/​90/​5576154?​guestAccessKey=7dcb2979-44ae-487c-b9ad-04b30b4fbec9|Lexicographer’s Lacunas or How to Deal with Missing Representative Dictionary Forms on the Example of Czech]]. International Journal of Lexicography,​ Volume 33, Issue 1, (p. 90–103). https://​doi.org/​10.1093/​ijl/​ecz027 ISSN: 1477-4577
 +  * Cvrček, V. - Laubeová, Z. - Lukeš, D. - Poukarová, A, - Řehořková,​ P. - Zasina, A. J. - Benko, V.: [[https://​doi.org/​10.1007/​s10579-020-09487-4|Comparing web-crawled and traditional corpora]]. Language Resources & Evaluation. DOI: 10.1007/​s10579-020-09487-4;​ ISSN: 1574-0218
 +  * Cvrček, V.: Hovorová Čeština, Keyword and Keymorph Analysis, Obecná Čeština, Spisovná Čeština (History of) In: [[https://​referenceworks.brillonline.com/​browse/​encyclopedia-of-slavic-languages-and-linguistics-online|Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online]], eds. Marc L. Greenberg, Lenore A. Grenoble, Stephen M. Dickey, Masako Ueda Fidler, René Genis, Marek Łaziński, Anita Peti-Stantić,​ Björn Wiemer, Nadežda V. Zorixina-Nilsson. Consulted online on 27 April 2020 <​http://​dx.doi.org/​10.1163/​2589-6229_ESLO_COM_031990>​
 +
  
 ==== 2019 ==== ==== 2019 ====
  
-  ​* Kováříková,​ D. - Škrabal, M. - Cvrček, V. - Lukešová, L. - Milička, J.: [[https://​academic.oup.com/​ijl/​advance-article/​doi/​10.1093/​ijl/​ecz027/​5576154|Lexicographer’s Lacunas or How to Deal with Missing Representative Dictionary Forms on the Example of Czech]]. International Journal of Lexicography [Advance articles, ecz027]. DOI: 10.1093/​ijl/​ecz027,​ ISSN: 1477-4577 +  * Cvrček, V. - Fidler, M.: More than keywords: Discourse prominence analysis of the Russian Web portal Sputnik Czech Republic. In: Berrocal, M. - Salamurović,​ A. (eds): Political Discourse in Central, Eastern and Balkan Europe. ​Amsterdam/​Philadelphia: ​John Benjamins. (s. 93–117). ISBN: 978-90-272-6222-6
-  ​* Cvrček, V. - Fidler, M.: More than keywords: Discourse prominence analysis of the Russian Web portal Sputnik Czech Republic. In: Berrocal, M. - Salamurović,​ A. (eds): Political Discourse in Central, Eastern and Balkan Europe. John Benjamins. (s. 93–117). ISBN: 978-90-272-6222-6+
   * Fidler, M. - Cvrček, V.: [[https://​doi.org/​10.1515/​cllt-2016-0073|Keymorph analysis, or how morphosyntax informs discourse]]. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. 15/1, p. 39–70. DOI: 10.1515/​cllt-2016-0073;​ ISSN: 1613-7027   * Fidler, M. - Cvrček, V.: [[https://​doi.org/​10.1515/​cllt-2016-0073|Keymorph analysis, or how morphosyntax informs discourse]]. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. 15/1, p. 39–70. DOI: 10.1515/​cllt-2016-0073;​ ISSN: 1613-7027
  
Řádek 44: Řádek 54:
   * Fidler, M. - Cvrček V.: Going Beyond “Aboutness”:​ A Quantitative Analysis of Sputnik Czech Republic. In: Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): [[https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164|Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation]]. Springer, (p. 195–225).   * Fidler, M. - Cvrček V.: Going Beyond “Aboutness”:​ A Quantitative Analysis of Sputnik Czech Republic. In: Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): [[https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164|Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation]]. Springer, (p. 195–225).
   * Cvrček, V. – Komrsková, Z. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Řehořková,​ A. – Zasina, A. J.: [[http://​sas.ujc.cas.cz/​archiv.php?​lang=en&​art=4407|Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza]]. Slovo a slovesnost 79, (s. 293–321). ISSN: 0037-7031   * Cvrček, V. – Komrsková, Z. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Řehořková,​ A. – Zasina, A. J.: [[http://​sas.ujc.cas.cz/​archiv.php?​lang=en&​art=4407|Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza]]. Slovo a slovesnost 79, (s. 293–321). ISSN: 0037-7031
-  * Cvrček, V. – Komrsková, Z. – Lukeš, D.: Rozsah ​Registrové Variability Textů. In Kučera, D. et al. [[https://​www.korpus.cz/​biblio/​2763|Výzkum CPACT: Komputační Psycholingvistická Analýza Českého Textu]]. České Budějovice:​ Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (s. 153–172). ISBN: 978-80-7394-714-9 +  * Cvrček, V. – Komrsková, Z. – Lukeš, D.: Rozsah ​registrové variability textů. In Kučera, D. et al. [[https://​www.korpus.cz/​biblio/​2763|Výzkum CPACT: Komputační Psycholingvistická Analýza Českého Textu]]. České Budějovice:​ Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (s. 153–172). ISBN: 978-80-7394-714-9
-  * +
 ==== 2017 ==== ==== 2017 ====
  
Řádek 55: Řádek 64:
 ==== 2016 ==== ==== 2016 ====
  
-  * Cvrček, V. - Čermáková,​ A. - Křen, M.: Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny. Slovo a slovesnost 77, s. 83-101+  * Cvrček, V. - Čermáková,​ A. - Křen, M.: [[http://​sas.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=4324|Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny]]. Slovo a slovesnost 77, s. 83-101
   * Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková,​ A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková,​ D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička,​ P. – Zasina, A. (2016): [[http://​www.lrec-conf.org/​proceedings/​lrec2016/​pdf/​186_Paper.pdf|SYN2015:​ Representative Corpus of Contemporary Written Czech]]. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'​16),​ pp. 2522–2528. Portorož: ELRA. ISBN 978-2-9517408-9-1.   * Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková,​ A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková,​ D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička,​ P. – Zasina, A. (2016): [[http://​www.lrec-conf.org/​proceedings/​lrec2016/​pdf/​186_Paper.pdf|SYN2015:​ Representative Corpus of Contemporary Written Czech]]. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'​16),​ pp. 2522–2528. Portorož: ELRA. ISBN 978-2-9517408-9-1.
   * Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová,​ J. (eds): [[https://​www.czechency.org|Nový encyklopedický slovník češtiny]]. NLN. Praha. Hesla: //aplikace korpusové lingvistiky,​ corpus-based výzkum, corpus-driven výzkum, Český národní korpus, frekvence, hapax, Heapsův zákon, hlavní světové korpusy// (spolu s F. Čermákem a M. Kopřivovou),​ //​Intercorp,​ klíčové slovo (keyword), koligace, kolokace// (spolu s F. Čermákem),​ //​konkordance,​ kvantitativní × kvalitativní výzkum, KWIC, lemma// (spolu s Z. Hladkou), //n-gram, precision & recall, psaný korpus, sémantická preference, sémantická prosodie, statistika textu, test chí kvadrát, token, type-token, variabilita,​ vytěžování korpusu// (spolu s F. Čermákem),​ //Zipfovy zákony//   * Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová,​ J. (eds): [[https://​www.czechency.org|Nový encyklopedický slovník češtiny]]. NLN. Praha. Hesla: //aplikace korpusové lingvistiky,​ corpus-based výzkum, corpus-driven výzkum, Český národní korpus, frekvence, hapax, Heapsův zákon, hlavní světové korpusy// (spolu s F. Čermákem a M. Kopřivovou),​ //​Intercorp,​ klíčové slovo (keyword), koligace, kolokace// (spolu s F. Čermákem),​ //​konkordance,​ kvantitativní × kvalitativní výzkum, KWIC, lemma// (spolu s Z. Hladkou), //n-gram, precision & recall, psaný korpus, sémantická preference, sémantická prosodie, statistika textu, test chí kvadrát, token, type-token, variabilita,​ vytěžování korpusu// (spolu s F. Čermákem),​ //Zipfovy zákony//
Řádek 129: Řádek 138:
 ===== Přednášky a veřejná vystoupení (výběr) ===== ===== Přednášky a veřejná vystoupení (výběr) =====
  
 +  * Cvrček, V.: Lingvistův pohled na antisystémové weby. [[https://​www.tuesday.cz/​akce/​new-media-inspiration/​|New Media Inspiration]]. Praha, March 7 2020.
 +  * Cvrček, V.: Calc - Statistical toolkit for corpus linguistics. Corpus Driven Quantitative Linguistics Workshop. Ostrava, November 27, 2019.
 +  * Cvrček, V.: Corpus-based studies of language variation Case of Czech. Friedrich-Schiller-Universität,​ Jena, SRN, November 6, 2019.
 +  * Cvrček, V.: 30+ years of corpus-based language variation studies. Experiences,​ challenges and inspirations. [[https://​korpus.sk/​slovko.html|Slovko]] 2019. Bratislava, October 24, 2019.
 +  * Cvrček, V.: A quantitative discourse prominence analysis of Sputnik Czech Republic. New Media Inspiration:​ Digital Humanities, FF UK, Praha, October 19, 2019. 
   * Cvrček, V. – Komrsková, Z.: Register variation in Czech: A multi-dimensional approach. [[https://​www.lingvistika.cz|Summer school of linguistics]]. Kroměříž. August 14, 2019.   * Cvrček, V. – Komrsková, Z.: Register variation in Czech: A multi-dimensional approach. [[https://​www.lingvistika.cz|Summer school of linguistics]]. Kroměříž. August 14, 2019.
   * Cvrček, V. – Fidler, M.: "Up close and personal vs. birds-eye view" of discourse: 
a corpus study of perspective using Czech data. ICLC15 - International Congitive Linguistics Conference, Nishinomya. Japan, August 2019.   * Cvrček, V. – Fidler, M.: "Up close and personal vs. birds-eye view" of discourse: 
a corpus study of perspective using Czech data. ICLC15 - International Congitive Linguistics Conference, Nishinomya. Japan, August 2019.
Řádek 171: Řádek 185:
 ===== Zprávy a další ===== ===== Zprávy a další =====
  
 +  * Cvrček, V., Křen, M.: 25 let Českého národního korpusu a nová aplikace. Korpus -- gramatika -- axiologie 20, 2019, (s. 81–82).
   * Cvrček, V.: Co je v ČNK nového II. Korpus -- gramatika -- axiologie 7, 2013, (s. 95–97).   * Cvrček, V.: Co je v ČNK nového II. Korpus -- gramatika -- axiologie 7, 2013, (s. 95–97).
   * Cvrček, V.: Co je v ČNK nového I. Korpus - gramatika - axiologie 4/2011, (s. 93–94).   * Cvrček, V.: Co je v ČNK nového I. Korpus - gramatika - axiologie 4/2011, (s. 93–94).