Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
wiki:user:vaclavcvrcek [2019/09/24 13:02]
Václav Cvrček [2013]
wiki:user:vaclavcvrcek [2019/10/16 13:51]
Václav Cvrček [2016]
Řádek 34: Řádek 34:
 ==== 2019 ==== ==== 2019 ====
  
 +  * Kováříková,​ D. - Škrabal, M. - Cvrček, V. - Lukešová, L. - Milička, J.: [[https://​academic.oup.com/​ijl/​advance-article/​doi/​10.1093/​ijl/​ecz027/​5576154|Lexicographer’s Lacunas or How to Deal with Missing Representative Dictionary Forms on the Example of Czech]]. International Journal of Lexicography [Advance articles, ecz027]. DOI: 10.1093/​ijl/​ecz027,​ ISSN: 1477-4577
   * Cvrček, V. - Fidler, M.: More than keywords: Discourse prominence analysis of the Russian Web portal Sputnik Czech Republic. In: Berrocal, M. - Salamurović,​ A. (eds): Political Discourse in Central, Eastern and Balkan Europe. John Benjamins. (s. 93–117). ISBN: 978-90-272-6222-6   * Cvrček, V. - Fidler, M.: More than keywords: Discourse prominence analysis of the Russian Web portal Sputnik Czech Republic. In: Berrocal, M. - Salamurović,​ A. (eds): Political Discourse in Central, Eastern and Balkan Europe. John Benjamins. (s. 93–117). ISBN: 978-90-272-6222-6
   * Fidler, M. - Cvrček, V.: [[https://​doi.org/​10.1515/​cllt-2016-0073|Keymorph analysis, or how morphosyntax informs discourse]]. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. 15/1, p. 39–70. DOI: 10.1515/​cllt-2016-0073;​ ISSN: 1613-7027   * Fidler, M. - Cvrček, V.: [[https://​doi.org/​10.1515/​cllt-2016-0073|Keymorph analysis, or how morphosyntax informs discourse]]. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. 15/1, p. 39–70. DOI: 10.1515/​cllt-2016-0073;​ ISSN: 1613-7027
Řádek 54: Řádek 55:
 ==== 2016 ==== ==== 2016 ====
  
-  * Cvrček, V. - Čermáková,​ A. - Křen, M.: Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny. Slovo a slovesnost 77, s. 83-101+  * Cvrček, V. - Čermáková,​ A. - Křen, M.: [[http://​sas.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=4324|Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny]]. Slovo a slovesnost 77, s. 83-101
   * Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková,​ A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková,​ D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička,​ P. – Zasina, A. (2016): [[http://​www.lrec-conf.org/​proceedings/​lrec2016/​pdf/​186_Paper.pdf|SYN2015:​ Representative Corpus of Contemporary Written Czech]]. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'​16),​ pp. 2522–2528. Portorož: ELRA. ISBN 978-2-9517408-9-1.   * Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková,​ A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková,​ D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička,​ P. – Zasina, A. (2016): [[http://​www.lrec-conf.org/​proceedings/​lrec2016/​pdf/​186_Paper.pdf|SYN2015:​ Representative Corpus of Contemporary Written Czech]]. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'​16),​ pp. 2522–2528. Portorož: ELRA. ISBN 978-2-9517408-9-1.
   * Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová,​ J. (eds): [[https://​www.czechency.org|Nový encyklopedický slovník češtiny]]. NLN. Praha. Hesla: //aplikace korpusové lingvistiky,​ corpus-based výzkum, corpus-driven výzkum, Český národní korpus, frekvence, hapax, Heapsův zákon, hlavní světové korpusy// (spolu s F. Čermákem a M. Kopřivovou),​ //​Intercorp,​ klíčové slovo (keyword), koligace, kolokace// (spolu s F. Čermákem),​ //​konkordance,​ kvantitativní × kvalitativní výzkum, KWIC, lemma// (spolu s Z. Hladkou), //n-gram, precision & recall, psaný korpus, sémantická preference, sémantická prosodie, statistika textu, test chí kvadrát, token, type-token, variabilita,​ vytěžování korpusu// (spolu s F. Čermákem),​ //Zipfovy zákony//   * Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová,​ J. (eds): [[https://​www.czechency.org|Nový encyklopedický slovník češtiny]]. NLN. Praha. Hesla: //aplikace korpusové lingvistiky,​ corpus-based výzkum, corpus-driven výzkum, Český národní korpus, frekvence, hapax, Heapsův zákon, hlavní světové korpusy// (spolu s F. Čermákem a M. Kopřivovou),​ //​Intercorp,​ klíčové slovo (keyword), koligace, kolokace// (spolu s F. Čermákem),​ //​konkordance,​ kvantitativní × kvalitativní výzkum, KWIC, lemma// (spolu s Z. Hladkou), //n-gram, precision & recall, psaný korpus, sémantická preference, sémantická prosodie, statistika textu, test chí kvadrát, token, type-token, variabilita,​ vytěžování korpusu// (spolu s F. Čermákem),​ //Zipfovy zákony//