Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2019/10/14 11:51]
Jan Kocek [Manuálové stránky aplikací ČNK]
start [2020/10/07 10:27] (aktuální)
Michal Křen [Jaké informace zde najdete?]
Řádek 53: Řádek 53:
 <!-- Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com --> <!-- Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com -->
 <table class="​std">​ <table class="​std">​
-<​tr><​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​kontext:​index"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​manual.png"​ /></​a></​td>​ +<​tr><​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​manual.png"​ /></​a></​td>​ 
-    <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​kontext:​index">​Manuály k aplikacím ČNK</​a></​td></​tr>​+    <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy">​Manuály k aplikacím ČNK</​a></​td></​tr>​
 <​tr><​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​uvod"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​korpusy.png"​ /></​a></​td>​ <​tr><​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​uvod"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​korpusy.png"​ /></​a></​td>​
     <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​uvod">​Přehled korpusů dostupných v rámci ČNK</​a></​td></​tr>​     <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​uvod">​Přehled korpusů dostupných v rámci ČNK</​a></​td></​tr>​
Řádek 72: Řádek 72:
 <table class="​apps">​ <table class="​apps">​
 <​tr><​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​kontext:​index"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​kontext_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​ <​tr><​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​kontext:​index"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​kontext_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​
-<​td><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​puntik.png"​ height=50 /></​td>​ +<​td><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​puntik.png"​ height=10 /></​td>​ 
-<​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​wag"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​wag-logo_cs.png"​ height=38 /></​a></​td>​+<​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​wag"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​wag-logo_cs.png"​ height=36 /></​a></​td>​
 </tr> </tr>
 </​table>​ </​table>​
Řádek 80: Řádek 80:
 <tr> <tr>
     <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​syd"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​syd_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​     <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​syd"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​syd_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​
 +    <​td><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​puntik.png"​ height=10 /></​td>​
     <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​treq"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​treq_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​     <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​treq"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​treq_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​
 +        <​td><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​puntik.png"​ height=10 /></​td>​
     <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​kwords"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​kwords_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​     <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​kwords"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​kwords_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​
 +        <​td><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​puntik.png"​ height=10 /></​td>​
     <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​morfio"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​morfio_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​     <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​morfio"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​morfio_start.png"​ height=50 /></​a></​td>​
 +        <​td><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​puntik.png"​ height=10 /></​td>​
     <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​calc"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​Calc_logotyp.png"​ height=50 /></​a></​td>​     <​td><​a href="​https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​manualy:​calc"><​img src="​https://​wiki.korpus.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​Calc_logotyp.png"​ height=50 /></​a></​td>​
     </tr>     </tr>